Fra ældre til moderne parcelhus med havudsigt i Præstø

Der er igangsat et forsøgsprojekt, i et afgrænset område i Præstø. Projektet skal vise, om det kan lade sig gøre at få unge familier til at købe og modernisere ældre parcelhuse med havudsigt og samtidig få de ældre borgere, som gerne vil sælge parcelhusene, til at flytte til mindre boliger på Antonihøjen.

  • Vordingborg Kommune vil tilbyde udvalgte ejere af ældre parcelhuse arkitekthjælp til at få visualiseret idéer til ombygning af deres huse til moderne boliger, der tilgodeser og henvender sig til den moderne børnefamilie.
  • Forsøgsprojektet er afgrænset til et konkret område i Præstø, der både er præget af ældre parcelhuse fra 1960-1970’erne og har havudsigt. Det udpegede område er afgrænset af Christinelundsvej, Næbvej, Strandgårdsvej, gang- og cykelsti mod fjorden, Ellemosevej og Egelyvej.

Krav til ansøger:

  • er ejer af et parcelhus fra 1960-70’erne i det udpegede område med havudsigt,
  • er indstillet på at offentliggøre arkitektens skitseforslag (før- og efterbilleder), da projektet skal tjene som inspiration for andre boligejere.

Frist for ansøgning om deltagelse: Den 1. september 2018.

Send ansøgning  med en kort beskrivelse og eventuelle fotos til: Charlotte Tølbøl Henckel