Udviklingsplan Præstø havneområde

Vi er i gang med at udarbejde en udviklingsplan for Præstø havneområde. 

Formålet med udviklingsplanen er: 

  1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
  2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
  3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde og dialog med:

  • byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på et partsmøde,
  • 2 byværksteder,
  • på en til formålet oprettet dialogportal
  • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder.

Udviklingsplanen forventes at blive godkendt politisk i september, hvorefter den sendes i høring i oktober og godkendes endeligt i december 2019. I forbindelse med høringen vil der blive inviteret til et debatmøde om udviklingsplanen, så vi kan få de sidste kommentarer og guldkorn med.

Følg med i arbejdet med udviklingsplanen på dialogportalen, hvor du også kan komme med kommentarer til planen eller kommentere på andre borgeres kommentarer.