Udviklingsplan for udearealerne ved Mønshallerne

Nåede du ikke at deltage i det første borgermøde, har du her mulighed for at se materialet, der blev gennemgået på mødet.

Husk at deltage i nedenstående spørgeskema, det vil blive brugt til at udforme projektet. 
Fristen for deltagelse er - tirsdag den 24. november 2020. Det tager 5-10 minutter

Spørgeskema

Info om næste borgermøde - der forhåbentligt kan blive fysisk - vil fremgå så snart detaljerne er på plads.

Vordingborg Kommune er i gang med at skabe en udviklingsplan for en bypark, på udearealerne ved mønshallerne. Arkitektfirmaet Keingart skal hjælpe med at udarbejde planen.

Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i Helhedsplanen for Stege by samt projektet ”Kulturunivers Møn”, der er udarbejdet af MOENA Mønshallerne, i samarbejde med en række interessenter.

Planen skal beskrive indhold, aktiviteter og formgivning af arealerne. Den skal redegøre for nye koblinger til byen samt give bud på, hvordan der kan skabes synergier mellem inden- og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder

Det er særligt børn og unge der skal bruge området. For at sikre deres inputs, vil der foregå et tæt samarbejde med børn og unge, blandt andet gennem et projektforløb med 8. klasse fra Stege skole.