Vordingborg By

Vordingborg bymidte gennemgår i disse år flere kvalitetsløft, hvor forskellige initiativer forbedrer byens rum, sammenhænge og rekreative kvaliteter.

Udviklingsplan Nordhavnen

Vi er i gang med at udarbejde en udviklingsplan for Nordhavnen. 

Formålet med udviklingsplanen er: 

 1. At skabe gode rammer og faciliteter for vandsport, -aktiviteter og oplevelser ved og i vandet
 2. Med udgangspunkt i områdets potentialer og særkender, at udvikle havneområdet til aktive byrum med fokus på arkitektur og kunst og at binde havn og by sammen
 3. Klimasikring - at håndtere udfordringer med stigende vandstand og oversvømmelser

Udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde og dialog med:

 • byens parter og borgere, som har kunne komme med viden, idéer og bemærkninger på et partsmøde,
 • 2 byværksteder,
 • på en til formålet oprettet dialogportal
 • ved at møde op på projektkontoret en torsdag i tidsrummet kl. 14-17, for at snakke med kommunens projektleder.

Udviklingsplanen er godkendt som forslag d. 18. september 2019, hvorefter den sendes i høring fra d. 20. september til den 1. november 2019 og godkendes endeligt i december 2019. I forbindelse med høringen vil der blive inviteret til et debatmøde om udviklingsplanen, så vi kan få de sidste kommentarer og guldkorn med.

Følg med i arbejdet med udviklingsplanen på dialogportalen, hvor du også kan komme med kommentarer til planen eller kommentere på andre borgeres kommentarer.

Udviklingsplanen kan ses udstillet på Vordingborg bibliotek i stort format i hele høringsperioden og der afholdes også et fælles borgermøde om alle tre udviklingsplaner den 24. oktober 2019 i Langebækhallen. Tilmelding på byogvand@vordingborg.dk senest 21.oktober.

Byudvikling på Stationsområdet

Udvikling af området udspringer af kommunens visioner om:

 • At udvikling skabes i samarbejde med byens parter og ildsjæle
 • At skabe et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø
 • At udnytte den nye Femernforbindelse, der betyder, at Vordingborg Kommune rykker tæt på arbejdspladser, uddannelser og kulturtilbud i storbyerne København, Hamborg og Berlin.
 • At skabe et blomstrende erhvervsliv.

I projektet indgår

 • Udvikling af stationsbygningen som et nyt mødested med fortrinsret for ungdomsrelaterede foreninger, for de uddannelsessøgende i form af en Campus cafe og for unge nystartede virksomheder. Et hus der kan fungere som demokratisk værksted for byens unge. Ideen er udsprunget fra et elevprojekt, hvor der peger på mulighederne i at flytte undervisning og ”efter skole” -aktiviteter ud i ”byen”, frem for at isolere sig på skolen og i hjemmet. Der ønskes et hus, der realiserer visionen om Vordingborg som en attraktiv uddannelsesby, og er med til at synliggøre aktiviteter, initiativer – nye virksomheder og attraktioner både i Vordingborg by og i kommunen som helhed.

  Det er et mål, at huset også skal også give plads til nystartede virksomheder, der vokser ud af spirepladser i det lokale erhvervsvæksthus. Her skal kunne etableres kontorfællesskaber og de nystartede virksomheder skal være med til at inspirere de unge til, hvordan man kan realisere drømme og ambitioner.

  Huset skal også være et sted, hvor man mens man venter på bussen – kan orientere sig om aktiviteter og initiativer i byen og i kommunen. Erhverv og foreninger kan orientere om aktiviteter og her kan man få et overblik over attraktioner i byen såvel som i kommunen.

 • At udvikle stationsområdet med starten af byens Algade som porten til Vordingborg – med nye byrum til ophold og mulighed for udfoldelse, med anlæg der skal understøtte Vordingborg som en by, der er attraktiv for de unge, at besøge og opholde sig i. Byrum, der relaterer sig til ungdomskulturen.

  Se skitser til de nye offentlige uderum, og send gerne kommentarer til skitser og planer til tekpost@vordingborg.dk, mærk mail stationsområdet

Baggrund for projektet

Banedanmarks opgradering af jernbanestrækningen fra Femern Bælt-forbindelsen til Ringsted, har stor indflydelse på områdets funktion og omkringliggende arealer. Bl.a. etableringen af den ny vejbro på Ny Næstvedvej og Stationsbygningens anvendelse i fremtiden.

Der arbejdes på et udviklingsprojekt, hvori nybyggeri i overensstemmelse med den nye lokalplan indgår og hvor man tager hånd om de forandringer, som er i gang på Stationsområdet. 

Projektet indgår som led i en dynamisk proces omkring en strategisk plan for Vordingborg by. Projektet viderefører områdefornyelsen ”De Røde løbere” og medvirker til realisering af ”Helhedsplan for Vordingborg By” udarbejdet i 2013.

Projektet støttes af realdania og indgår i realdaniaprojektet – Gang i Hovedgaden

 

De Røde Løbere

 • Forbinder, styrker og viser byens liv frem i et netværk imellem sociale og kulturelle knudepunkter. Byledelsen aktiverer på samme måde byens parter, brugere og eksperter og skaber forbindelsen imellem dem.
 • De Røde Løbere skal skabe en dynamisk by der løbende udvikles - i fællesskab. En spændende handels-, kultur- og uddannelsesby, en forsknings- og vidensby, en by med liv og engagement i konstant bevægelse.

Projektet De Røde Løbere ( pdf af hjemmesiden )

Vandhus på Panteren

 • Det nye Vandhus på Panteren skal stå klar til november 2017. 
 • Vandhuset bliver et kultur- og idrætshus for alle og et attraktivt vartegn for Vordingborg og hele Sydsjælland. 
 • Der er afsat 68 mio. kroner til selve opførelsen af det nye børne- og familievenlige Vandhus.
 • Vandhuset skal erstatte den nedslidte Iselinge Svømmehal.

Vandhuset skal blandt andet indeholde:

 • familiebassin
 • terapibassin
 • stor rutsjebane
 • motionsrum
 • café

Følg byggeriet live på webcam

Se modelbilleder og tegninger for Vandhuset:

Læs mere om DGI Huset Panteren på www.dgihusetpanteren.dk

Sydhavnen

 • Der er planer om byggeri til hotel, boliger og liberalt erhverv i Sydhavnen.
 • Det nye byggeri ønskes placeret, hvor siloen står i dag.
 • Der er også ønske om anløb af servicefartøjer til kajen i forbindelse med brobygning m.v. i området.

Læs oplæg og opsamling fra borgermøde den 27. juni 2016:

Helhedsplan Vordingborg by

 • Helhedsplanen består af en overordnet vision for udviklingen af Vordingborg by.

Læs Helhedsplan Vordingborg By

Områdefornyelse 2012

 • Områdefornyelse 2011-2015 af Vordingborg midtby, Voldgade - Algade og Kirketorvet.

Læs Områdefornyelse 2012