Kommuneplantillæg

Tillæg til kommuneplanen medfører ændringer i mål, retningslinjer eller rammer for lokalplanlægningen efter kommuneplanens vedtagelse.

Liste over vedtagne tillæg og Forslag til tillæg (endnu ikke aktiv)