Unesco biosfære Møn

Vordingborg Kommune søger UNESCO om optagelse af Møn og de omkringliggende vandområder i UNESCOs menneske og biosfære-netværk.

Programmet samler verden rundt steder med unik natur, hvor befolkningen vil udvikle liv og arbejde i pagt med naturen. Møn kan tidligst blive udpeget som UNESCO Biosfære-område medio 2017.

Læs mere om projektet og hvordan du kan medvirke.