Værdiregelsæt

Antimoppestrategi

Trivselsmåling 0.-3. klasse

Trivselsmåling 4.-9. klasse

Fællesskab i skolen er:

 • Samvær, sammenhold, samarbejde og at skabe sammen
 • Et rum med plads til forskellighed
 • Når den enkelte forstår sig selv som en vigtig del af en gruppe, og når den enkelte tager ansvar for gruppen og for opgaven

Respekt i skolen er:

 • At alle bliver accepteret, selvom de har en anden baggrund
 • At have forståelse for og indføling med at andre oplever ting forskelligt
 • At behandle andre ordentligt og vise hensyn til deres behov og følelser
 • At opfatte enhver anden som ligeværdig

Glæde i skolen er:

 • En positiv følelse for, stemning i og forventning til dagens oplevelser
 • Når vi føler os godt tilpas med os selv og vores omgivelser
 • Når det at gøre godt motiverer vores handlinger

Trivsel i skolen er:

 • Et godt undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Balance mellem udfordringer og tryghed, så positiv personlig, social og faglig udvikling sikres
 • At have det godt og turde være sig selv
 • At gøre en aktiv indsats for trivsel