Vision

På Præstø Skole samarbejder vi om, at alle potentialer udfoldes.

  • Vision:
    " Et trygt sted at være - et godt sted at lære"
  •  Ordensregel:
    "Vis hensyn"