Linjefag udskoling

Udskolingen i folkeskolen er indskoling til en ungdomsuddannelse.

 • Vi arbejder hele tiden med at udvikle fag og linjer som øger elevernes motivation og udbytte i udskolingen, så de bliver bedst muligt klar til at kvalificere deres videre valg, når de går ud af folkeskolen.
 • Valget af linjer tager udgangspunkt i elevernes interesser, uden at dette valg låser dem til en bestemt ungdomsuddannelse.
 • Eleven kan vælge mellem alle linjer på alle skoler. Valg af en linje på en anden skole end distriktsskolen medfører skoleskift.
 • Eleven har samme forudsætninger for at kunne gennemføre folkeskolens afgangsprøver, uanset linjevalg.
 • Minimum 20 % af undervisningen, svarende til minimum 6 ugentlige undervisningstimer, er inden for linjefagets tema.

Science på den naturlige måde

Dette er en linje for de elever, som brænder for matematik og naturvidenskab. På denne linje vil der være udfordringer og fordybelse i matematiske, naturvidenskabelige og tekniske områder. Det er her fag som biologi, geografi, fysik/kemi og matematik kommer til at hænge mere sammen. Samtidig kommer du til at arbejde sammen med andre unge, der som dig brænder for matematik og naturvidenskab. På baggrund af dette vil du opleve en skolegang, som bindes sammen af en naturvidenskabelig tilgang, hvor du sammen med andre unge skaber et fælles og godt arbejdsmiljø. Det vil stadig være skole som du kender det, der vil bare være ekstra og nye udfordringer fagligt, henover skoleåret.

Eksempler på emner, der kunne arbejdes med gennem de tre år:

 • Rumfart
 • Design
 • Kost og ernæring
 • Energi og teknologi
 • Programmering
 • Krop og bevægelse

Det kunne også være, at der er nogen af jer, der har nogle idéer til emner vi kunne arbejde med.

Den internationale linje

Kan du lide dansk, engelsk, tysk og/eller fransk og interesserer du dig for forskellige landes kultur, samfund, historie og religion, så er den internationale linje lige noget for dig.

På den internationale linje elsker vi sprog og har stor interesse i at debattere om for eksempel forskelle og ligheder i et internationalt samfund. Dine engelsk sprogkundskaber skal være gode, men arbejdssproget i linjetimerne er dansk. Vi samarbejder lokalt og internationalt.