Skoleklub


Skoleklubben er for elever på 0.-6. klasse.

  • Vi tilbyder sund og varieret morgenmad, så vi på den måde kan opnå en god start for alle, med mætte maver og parate til læring og socialt samvær. 
  • Vi har plads til fordybelse og vi inspirerer til fællesskabet. Noget er frivilligt, andet er SKAL opgaver, men altid med respekt for barnets udvikling og trivsel.
  • Vi har krav og forventninger til vores børn, og i vores aktiviteter prøver vi at styrke relationer på kryds og tværs af alder og klasser. 
  • Det er altid muligt at få ro til lektier, anden fordybelse, ro eller afslapning.
  • Vores dagligdag er fyldt med mulighed for leg, socialt samvær på tværs af årgange og mindre aktiviteter både ude og inde.

Alle skoleklubtilbud i kommunen følger samme åbningstider og har samme lukkedage.

Se åbningstider og faste lukkedage for kommunens skoleklubber.

Skriv dit barn op til skoleklub