Solvangs Daghjem er for udeboende borgere

Borgere med én eller anden form for hukommelsessvækkelse kan, efter visitation til det, komme i Solvangs Daghjem fra om formiddagen til først på eftermiddagen og tilbringe nogle timer hver dag i små grupper, hvor vi forsøger at hjælpe dem med at bibeholde tilknytningen til hverdagsagtige ting, som at huske ting fra fortiden ud fra nutiden.

På Daghjemmet har vi fast tilknyttet personale, fordi det er vigtigt for de visiterede borgere, at føle sig trygge og undgå for megen unødig ”støj” i form af uventede påvirkninger fra omgivelserne.

Daghjemmet er møbleret med møbler og ting, der stammer fra en tid som borgerne erindringsmæssigt kan relatere til. Alt sammen for at skabe en tryg og genkendelig atmosfære.

En del af Daghjemmets formål er at aktivere de borgere, hvis fysiske og mentale formåen endnu ikke er blevet forringet i en grad, der forhindrer dem i en vis form for aktivitet.

Derfor tages der også udgangspunkt i den enkeltes formåen, og aktiviteterne tilpasses løbende til de personer, der er på Daghjemmet den pågældende dag.

Vi synger meget, specielt er Højskolesangbogens sange en favorit, og vi ser gamle filmklip og taler ud fra gamle erindringer. Den daglige samtale er omdrejningspunktet i alt, hvad vi foretager os på Daghjemmet.

Ud fra formåen og dagsform går vi en lille tur, hvor samtalen også fylder meget bl.a. med de ting, vi møder på vores vej. Det foregår på områder, hvor hjælpemidler som kørestol og rollator kan benyttes, og tempoet afpasset også her dagsformen.

Desuden spiser vi frokost sammen og støtter igennem alle vore aktiviteter sammenholdet og genkendelsen ved at følge et bestemt mønster.

Transport til og fra borgerens hjem arrangeres via Daghjemmet og efter de visiterede retningslinjer.