Solvangs Hjemmesygepleje

Alle personer, der bor eller midlertidigt opholder sig i Vordingborg Kommune, kan få gratis sygepleje i hjemmet.

Kommunen yder hjemmesygepleje til lægeordineret behandling, omsorg og almen sundhedsvejledning. Sygeplejen bliver afpasset efter den enkeltes behov.

Hjemmesygeplejen kan også hjælpe dig til at holde færdigheder ved lige eller støtte dig i at gennemføre en behandling.

Har du spørgsmål om hjemmesygepleje, skal du kontakte din læge eller sygeplejerskerne i det distrikt, hvor du bor.