Hvem er vi

Om plejecentret

Plejecenter Solvang blev færdigbygget og indviet i februar 2005. Det er fortrinsvis et hjem for mennesker med hukommelsessvækkelse, hvortil man visiteres specielt.

Solvang består af fire huse (A-D) med tilsammen 51 boliger og 2 aflastningsstuer. Det enkelte hus er en del af helheden, men fungerer i dagligdagen som en lille enhed med tæt kontakt husene imellem.

Organisatorisk hører Solvang Plejecenter ind under Distrikt Solvang og har fælles ledelse med to udekørende hjemmeplejeteams samt en sygeplejerskegruppe.