Grundlag

Skolens vision

Vision og formål

Svend Gønge-Skolen er mere end blot en skole: Skolen er et godt lære- og værested, hvor du kommer for at lære noget og for at få gode oplevelser sammen med andre.

Trivsel

Vi skal alle sammen have det godt på Svend Gønge-Skolen: Vi har omgivelserne, mulighederne og faciliteterne til at alle kan lære, udfolde sig, tænke kreativt og udvikle sig.

Høj faglighed

Højt indlæringsniveau giver fagligt kompetente elever. Kompetence giver ressourcestærke børn, der er forberedt på omverdenens krav og udfordringer. Derfor er det vigtigt, at børnene helt fra begyndelsen får lyst til læring og fordybelse i kraft af relevant og interessant undervisning.

Respekt

At vise forståelse for hinanden, at vise hensyn til hinanden og at evne at sætte sig i en andens sted er alt sammen fundamentalt for et godt og solidt sammenhold.

Det handler om, at vi alle skal udvise respekt for andres arbejde, meninger og holdninger samt udvise respekt for omgivelser og omverdenen.

Udviser du respekt, så høster du respekt.

Børnesyn

På Svend Gønge Skolen betragtes forskellighed som et aktiv. Vi arbejder for at skabe et vel-fungerende udviklingsmiljø, hvor fællesskaber og mangfoldigheder går hånd i hånd, og alle tager ansvar for dette.

Læs mere her

Karakterer