Læring

Forventninger til forældre, elever og ansatte

MinUddannelse

MinUddannelse er en digital læringsplatform, der synliggør dit barns læring og udvikling. Dit barn kan se, hvad han eller hun skal lære, og hvordan det går, hvilket kan skabe motivation hos dit barn.

Du kan som forælder også følge dit barns læring, trivsel og udvikling. Se uge, periode og årsplaner, samt elevplan.

Log ind her

UgeskemaRevolutionen

UgeskemaRevolutionener - en ny måde at organisere undervisningen på.

På skolen arbejder vi med UgeskemaRevolutionen, hvor eleverne lære at blive selvstændige, videbegærlige og dygtige.

 

Læs mere om UgeskemaRevolutionen

Kultur & Familiefestival

Svend Gønge-Skolen har i samarbejde med lokalerådet i Lundby/Bårse startet Kultur & Familiefestival, som en årlig begivenhed i maj måned. Her kan opleves underholdning, aktiviteter, foreningslivet, samt erhvervsdrivende fra området.
Alt i alt en fantastisk dag, som afholdes på Svend Gønge-Skolen, Lundby afdelingen.

Det er naturligvis gratis og alle er velkommen.

Læs mere her

Linjefag udskoling

  • Vi arbejder hele tiden med at udvikle fag og linjer som øger elevernes motivation og udbytte i udskolingen, så de bliver bedst muligt klar til at kvalificere deres videre valg, når de går ud af folkeskolen.
  • Valget af linjer tager udgangspunkt i elevernes interesser, uden at dette valg låser dem til en bestemt ungdomsuddannelse.
  • Eleven kan vælge mellem alle linjer på alle skoler. Valg af en linje på en anden skole end distriktsskolen medfører skoleskift.
  • Eleven har samme forudsætninger for at kunne gennemføre folkeskolens afgangsprøver, uanset linjevalg.
  • Minimum 20 % af undervisningen, svarende til minimum 6 ugentlige undervisningstimer, er inden for linjefagets tema.

 

Erhverv, design og innovation

eSport

Idræt og bevægelse