Grundoplysninger

Grundoplysninger

Svend Gønge-Skolen

Lundby afdeling
Sværdborgvej 7-9
4750 Lundby.
Telefon 55 36 38 38

Bårse afdeling
Præstegaardsvej 11
Bårse 4720 Præstø
Telefon 55 36 30 65

Email svendskoleadm@vordingborg.dk
Hjemmeside http://www.svendgoengeskolen.dk
EAN nr. 5798007233273

Skoleleder Bjørn Haldur
Viceskoleleder Mark Ersgaard Andersen
Indskolingsleder Lykke Larsen

 

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0. - 9. klasse
Antal spor på skolen: 1-2

Skolens samlede elevtal: 380 

Skoleklub

Svend Gønge-skolen har to skoleklubber.
Opdelingen af skoleklub:
Bårse skoleklub: 0. - 3. klasse
Lundby skoleklub: 0. - 6. klasse