Høringssvar

Høringssvar  Materiale  MED-udvalgets høringssvar  Skolebestyrelsens høringssvar 
Høringssvar vedr. mulige reduktioner i den kollektive trafik 2018 Klik her
Klik her 
  Klik her
Høringssvar vedr. tildelingsmodel Klik her  Klik her  Klik her
Høringssvar vedr. budget 2018-2021  Klik her  Klik her  Klik her