Hvem er omfattet...?

Det er alle børn og unge, som er tilmeldt det lovpligtige Synsregister under Kennedy Centret / Øjenklinikken. Optagelse i registret forudsætter, at synsstyrken på bedste øje efter optisk korrektion er mindre end eller lig med 6/18, eller at der er tale om halvsidig synsfeltudfald eller stærkt indsnævret synsfelt.