Hvem kan henvise til Synscentralens børnekonsulenter...?

Det kan enhver, som er i kontakt med et barn med nedsat synsfunktion. Synscentralen tager også imod henvendelser, som drejer sig om udredning af, hvorvidt nedsat synsfunktion kan være forklaring på problemer i skolen med f.eks. læsning. Første skridt i en sådan udredning vil være en henvisning til øjenlæge, såfremt dette ikke allerede har fundet sted. Med baggrund i den øjenlægelige undersøgelse inddrages Synscentralens konsulenter.