Målsætning

Synscentralen er den fagligt kompetente og professionelle samarbejdspartner for kommunerne og blinde/svagsynede

  • Synscentralen bistår blinde og svagsynede borgere i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv
  • Synscentralen sætter blinde og svagsynede borgere i centrum for Synscentralens virksomhed
  • Synscentralen er ubureaukratisk og let at komme i kontakt med for såvel synshandicappede borgere som offentlige og private samarbejdspartnere