Mest for optikere

Nyttig viden specielt for optikere

Ansøgningsskemaerne herunder bør hentes til lokal pc, så er det lettest at arbejde med og gøres sådan: 


Højre-klik på linket og vælg 'Gem som' - vælg et sted på din pc du kan finde skemaet igen..
Skemaet kan så udfyldes og gemmes / navngives og sendes som vedhæftet fil til Synscentralen via et sikret mailsystem som fx: www.virk.dk

Bemærk at der er 2 slags ansøgninger, udførligt beskrevet herunder, det er vigtigt for sagsbehandlingstiden at den rigtige vælges. 

Støtte til briller og kontaktlinser ansøgningsskema herunder - husk at gemme filen lokalt og send den sikkert med virk.dk:

Ansøgningsskema til Briller og kontaktlinser medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

Der kan således ikke ydes hjælp efter servicelovens §112 til briller og kontaktlinser på ren optisk indikation, dvs. hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene. Under denne gruppe hører også personer opereret for énsidig/dobbeltsidig grå stær erhvervet som voksen (18 år eller ældre).

Støtte til svagsynoptik - ansøgningsskema hentes herunder - husk at gemme filen lokalt og send den sikkert med virk.dk:

Ansøgningsskema til svagsynsoptik


Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning: lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.
Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved varigt synshandicap med synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.
Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptriværdien (D) eller som x (gange).
Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som lupbrille.
Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og eventuelt matglas eller balanceglas.

Prisaftale for medicinsk-optiske hjælpemidler

Se ovenstående dokument for priser på brilleglas, brillestel, kontaktlinsetilpasning


 

Nedenstående opremsning af øjenlidelser i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27/6 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter Serviceloven, bilag 2 dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser, jf. § 15 stk. 1, bilag 2.

1
Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved f.eks. keratokonus, hornhindear m.v.
2
DEFEKTER I REGNBUEHINDEN, FX ANIRIDI, KOLOBOM, ALBINISME, SAMT FØLGER EFTER FX SKADER ELLER OPERATION.
3
LØS ØJENLINSE (EKTOPI), FØLGER EFTER OPERATION I BARNEALDEREN FOR GRÅ STÆR (AFAKI).
4
SMERTENDE ØJENLIDELSER, FX BLÆRER PÅ HORNHINDEN (KERATITIS BULLOSA) ELLER KRONISK HORNHINDESÅR.
5
STÆRKT SKÆMMENDE ØJENLIDELSER.
6
Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion. Der skal minimum være tildelt i alt 7 prismer horisontalt eller 2 prismer vertikalt. Prismer kan fordeles på begge øjne.
7
Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier.
8
Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser. Den styrkemæssige grænse for specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser er på +/- 16 dioptrier i højst brydende snit eller 5 dioptrier i cylinderværdi.
9
BØRN OG UNGE REGISTRERET I SYNSREGISTERET VED KENNEDY CENTRETS ØJENKLINIK.
10
Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret.
11
MYOPI STØRRE END ELLER LIG MED -7 KOMBINERET MED KIKKERTSSYNSFELT PÅ 10 GRADER ELLER DERUNDER.
12
Hængende øjenlåg (ptose).
13
HYPERMETROP > +7 I HØJST BRYDENDE PLAN TIL BØRN INDTIL 10 ÅR.
14
Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret.

 

Uddybende forklaring  på begrebet "Medicinsk optisk defineret, varig øjenlidelse"

Samtykkeerklæring