Strategi

Strategi:

  • Skabe sammenhæng mellem udredning, den pædagogiske og optiske indsats og kompenserende hjælpemidler
  • Tilrettelægge indsatsen ud fra individuelle og efterspurgte tilbud
  • Udvikle og sikre viden i et tværfagligt miljø
  • Sikre et vedvarende højt fagligt vidensniveau for virksomheden
  • Prioritere ressourcerne i takt med udviklingen
  • Tilbud: Vejledning, rådgivning, undervisning i kommunen til alle voksne svagsynede og blinde samt deres pårørende. Vejledning, rådgivning og undervisning til alle svagsynede og blinde børn og unge i daginstitution, skoler og ungdomsuddannelser, samt til deres forældre og pårørende.