Hvad er hemianopsi?

Hemianopsi betyder, at halvdelen af dit synsfelt mangler. Hemianopsi kommer af græsk: hemi (halv), an- (ikke), opsis (syn). Årsagen til hemianopsi findes i hjernen og ikke i øjnene.

Ofte er hemianopsi homonym. Det betyder, at halvdelen af dit synsfelt mangler på samme side på hvert øje. Tabet af synsfeltet mod den højre eller venstre side er følgevirkningen af en skade i det område i hjernen, som bearbejder synsindtryk. Synsindtryk fra hvert øje deles sådan, at en skade i venstre halvdel af hjernen medfører synstab i den højre halvdel af synsfeltet for højre og venstre øje. En skade i højre hjernehalvdel giver synstab i den venstre halvdel af synsfeltet for højre og venstre øje. Synsfeltet kan også være halvt eller påvirket på andre måder. Hvis fx kun det kvarte af synsfeltet mangler, taler man om ”kvadrantanopsi”.

Symptomer

Ofte opleves homonym hemianopsi som om, synet helt mangler på et øje, fx højre øje ved højresidig homonym hemianopsi. Men når man undersøger synsfeltet, vil man opdage, at begge øjne mangler synsfeltet mod enten højre eller venstre. Homonym hemianopsi påvirker især læse- og orienteringsevnen. Hvor meget og hvordan afhænger blandt andet af, om hemianopsien er højre- eller venstresidig, og om der er bevaret noget syn i øjets centrum.

Hvad kan der gøres for at afhjælpe hemianopsi?

Hvorvidt en hemianopsi vil aftage, afhænger af flere ting, for eksempel af årsag og omfang af den skade, som involverer synsbanerne i hjernen. Alder kan også have betydning.

Din optometrist og synskonsulent på Synscentralen kender teknikker, metoder og træningsaktiviteter, som måske kan gøre det nemmere for dig at leve med din hemianopsi. Tal med dem om, hvad der kan være relevant for dig.