Synskonsulent for børn og unge

Synskonsulenterne for børn og unge fra Synscentralen rådgiver, vejleder og underviser børn og unge med nedsat synsfunktion i skole, institution og i hjemmet. Arbejdet finder sted efter samarbejdsaftale mellem kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg.

Hvad gør synskonsulenterne?

 • Indhenter de nødvendige øjenoplysninger og foretager visitation i samarbejde med Synscentralens øjenlægekonsulent og optometrist.
 • Vejleder og rådgiver om pædagogisk tilrettelæggelse i alle fag under hensyn til det nedsatte syn. Særligt omkring skolestart, institutionsskift m.m.
 • Rådgiver i forbindelse med tilrettelæggelse af folkeskolens afgangsprøver.
 • Udreder behov for og brug af hjælpemidler og underviser i brug heraf. Synscentralens IT-konsulenter har særlig viden om synskompenserende IT-hjælpemidler, som inddrages ved behov.
 • Underviser børn med nedsat synsfunktion i kompenserende teknikker (mobility, IT, kommunikation m.m.).
 • Vejleder omkring og udlåner stimulerende og udviklende materialer, legetøj og hjælpemidler til småbørn og børn med nedsat synsfunktion og andre funktionsnedsættelser.
 • Afholder kurser for personale om pædagogiske og praktiske forhold.
 • Afholder kurser og træf for børn og unge med nedsat synsfunktion.
 • Koordinerer og formidler aftaler mellem skoler, institutioner, forældre og landsdækkende eller andre specialiserede funktioner, herunder optisk undersøgelse i Synscentralens optikerklinik.
 • Samarbejder med UU-vejledere om vejledningen i forbindelse med ungdomsuddannelser og erhverv.
 • Samarbejder med SPS-vejledere i skoler og uddannelser, hvor hjælpemidler udlånes via Special Pædagogisk Støtte ordningen.

Synshjælpemidler og visse særlige undervisningsmaterialer udlånes af Synscentralen til skoler, institutioner og til brug hjemme i henhold til folkeskolelovens bestemmelser herom. Synskonsulenterne vurderer behovet i samråd med personale på skole/institution og forældre. Visse dyre hjælpemidler indgår i Synscentralens beholdning af hjælpemidler og genbruges. Med denne organisering kan hjælpemidler fremskaffes med ganske kort varsel, når behovet opstår.

Synscentralens konsulenter står derudover til rådighed for kommunale medarbejdere og andre myndigheder med den aktuelle viden om børn med nedsat synsfunktion.

Synscentralens arbejde foregår i et tæt samarbejde mellem barn, forældre, skole/institution. Hvert barn og familie er unikke, og ønsker og formåen skal altid ses i sammenhæng med den situation, man befinder sig i. Ovennævnte punkter er derfor kun retningsgivende og ikke udtømmende.

Som i andre situationer er det vigtigt med en tidlig indsats. Børn er forskellige og har forskellige behov, men alle børn påvirker og påvirkes af deres omgivelser. Synssansen er en af vores vigtigste sanser. Vi får ca. 80% af sanseindtrykkene via synet. Det er derfor vigtigt at der er viden og konkrete ideer til, hvordan der kan kompenseres for den nedsatte eller manglende synsfunktion hos det enkelte barn. Synscentralen tilbyder vejledningsbesøg af synskonsulent med henblik på dette.