Boliger

10.000 gode grunde til at flytte til Vordingborg Kommune

 • 22.127 kroner tilbage hver måned, når de faste udgifter er betalt. Det er hvad en familie i Vordingborg har tilbage til alt det sjove, hvis den ene ægtefælle arbejder i København og den anden lokalt i kommunen. I får altså 10.000 kroner mere til ferier og forbrug - hver eneste måned - hvis I fx flytter fra København til Vordingborg (kilde: Dansk Ejendomsmæglerforening).
 • Vordingborg Kommune er det sted på Sjælland, hvor en gennemsnitlig familie har flest penge tilbage om måneden efter at have betalt skat, udgifter til bolig og bil samt øvrige faste udgifter til forsikringer, el, vand, varme mm. 
 • I København koster en kvadratmeter bolig i gennemsnit 39.854 kroner. I Vordingborg Kommune er prisen 11.176 kr. I kan altså købe at parcelhus på 150 m2 i Vordingborg til 1.625.250 kroner, hvorimod I skal betale 5.978.100 kroner for et tilsvarende hus i hovedstaden (Kilde: Boliga - priser pr. 31/8 2016)
 • Hvis I er er tiltrukket af tanken om et fritidshus, hvor der er højt til himlen og udsigt til marker, skov og vand, eller kunne I tænke jer at indgå i de stærke fællesskaber i en landsby, så er flexboligordningen en mulighed for en alternativ fritidsbolig. Flexboliger henvender sig især til familier fra byerne, som får nemmere ved at finde et fristed udenfor storbyen. Læs mere om flexboliger nederst på siden.

 

Flexboliger

Hvad er en flexbolig?

 • Flexboligordningen betyder, at helårshuse kan bruges som fritidsboliger, eller et hjem nummer to. Fordelen ved ordningen er, at der nu er langt flere boliger at vælge imellem, når du skal finde en fritidsbolig, og så får du meget mere bolig for pengene end ved et sommerhus.
 • En flexbolig i Vordingborg kommune giver helt nye muligheder og Vordingborg kommune er en af de kommuner i Danmark, hvor ordningen er mest populær.
 • Helårsboligen bevarer sin formelle status, uanset at boligen i en periode benyttes som fritidsbolig. Boligen vil altid skulle opfylde kravene til helårsbeboelse. Man kan uden tilladelse efter boligreguleringsloven genoptage helårsbeboelsen.
 • Der kan være områder, hvor det ikke er muligt at benytte boligen som flexbolig, fordi ejendommen er omfattet af en lokalplan eller landbrugslovens krav om bopælspligt.
 • Det er muligt at få flexboligtilladelse i hele Vordingborg kommune. Tilladelsen følger ejendommen og bortfalder ikke ved ejerskifte (dog undtaget Vordingborg By, Præstø By og Stege By. Her gives kun personlig tilladelse, der bortfalder ved ejerskifte). Der kan også være enkelte tilfælde, hvor en ejendom er omfattet en lokalplan eller landbrugslovens krav om bopælspligt.

Et liv i byen og et liv på landet

 • Er I tiltrukket af områder med vide rammer og masser af plads til at boltre sig på? Ønsker I muligheder for at udvikle jeres kreative interesser og iværksættertrang med færre regler og restriktioner? Men er I bundet til storbyen i det daglige? I kan udnytte denne nye mulighed for at erhverve et hjem nr. to og bruge den som fritidsbolig i f.eks. weekender og ferier, eller hvis der i en periode er brug for arbejdsro i det daglige.
 • Med en flexbolig får I et fritidshus, hvor I til enhver tid kan ændre status tilbage til helårsstatus, hvis I gerne vil flytte permanent ind i huset. Det kan være en hensigtsmæssig løsning, hvis I senere vil nyde jeres otium i landlige omgivelser, men endnu har en karriere, der skal passes. 

Tilskud til istandsættelse

 • I Vordingborg kommunes købstæder, landsbyer og i det åbne land er der mange kvalitetshuse, som indeholder gode håndværksmæssige detaljer og materialer.
 • Med håndværkerfradraget og flexboligordningen bliver det dermed mere attraktivt at købe et hus på landet og bruge det som fritidsbolig – også selvom huset trænger til en kærlig hånd.
 • I kan også kontakte Vordingborg Kommune, hvis I vil vide mere om det forsøgsprojekt med projektsalg af nedslidte boliger, som Vordingborg Kommune gennemfører i samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner. Med en projektsalgsmodel, har I mulighed for at få omdannet selv meget nedslidte huse til moderne fritidsboliger, men hvor der er lagt vægt på at bevare traditionelle og stedbundne byggeskikke i renoveringen. 

Sådan søger du om flexboligtilladelse

 • Begrebet flexbolig betyder, at ejeren ikke er bundet af bopælspligt, selvom der er tale om en helårsbolig.
 • For at kunne gøre brug af de nye muligheder skal nuværende og kommende ejere af helårsboliger ansøge kommunen om at bruge helårshuset til fritidsformål.

Læs mere om ansøgning om flexboligtilladelse