Vordingborg Havn

ISPS

 • Alle skibe, der skal anløbe Vordingborg Havn skal anmelde deres ankomst: Arrival Notification - Anmeldelsesblanket

 • Vordingborg Havn følger international lovgivning om sikring af skibsfarten og havnefaciliteterne. Derfor er adgangen til havnen kontrolleret ved hjælp af hegn, kameraovervågning og portsystem.

 • Kun personer med et gyldigt ID-kort har adgang til havnen. Gyldigt ID-kort skal forevises på forlangende. 
 • Øvrige gæster, leverandører mv. til anløbne skibe og til virksomheder på havnen kan få adgang ved at henvende sig via porttelefonen. 

 

Maritime security point contact

 • PFSO: Brian Beske, mobile +45 20 45 27 30
 • PFSO: Kurt Leo Christensen, mobile +45 24 99 28 61
 • PFSO: Jan-Jaap Cramer, mobile +45 24 76 41 93

Åbningstider - Opening hours

Åbningstider for gæster og leverandører

Mandag-torsdag 07:00-15:30 og fredag 07:00-12:00.

Uden for åbningstid skal henvendelser for leverancer til virksomheder og byggepladser foregå direkte til modtageren.

Øvrige henvendelser kan ske til havnens vagttelefon på: +45 55 36 25 30

Opening hours for suppliers and visitors

Monday-Thursday 07:00-15:30 and Friday 07:00-12:00.

Deliveries outside opening hours must be arranged directly with the receiving part.

For other requests contact on-call personnel: +45 55 36 25 30

Facility information

 • Port name: Vordingborg
 • Position: 54o 59‘ 9 N  / 11o 53‘ 0 E
 • Port Facility name: Vordingborg Havn
 • Berth: Vordingborg Havn
 • Port ID number: 27052
 • IMO port facility number: DKVOR-0002
 • Assigned port facility name: Vordingborg Havn
 • Description: Bulkterminal
 • Port security level: level no. 1
 • Port facility has alternative security arrangements: No
 • Port facility has approved equivalent security arrangements: No 

Port facility has approved port facility security plan: Yes