Skolestart

Pige med et flag

Dit barn skal indskrives til skolestart i november måned, året før det skal begynde i skole.

Undervisningspligten starter i august i det år, dit barn fylder 6 år.

Indskrivning sker digitalt. Du vil modtage et brev i e-boks fra skolen, i det distrikt, dit barn hører til, hvor der står, hvornår og hvordan du skal indskrive dit barn.
Du kan også indskrive dit barn digitalt via boksen her på siden. 

Har du ikke mulighed for at indskrive dit barn digitalt, skal du kontakte den skole, du ønsker dit barn skal gå på.

Barnets bopælsadresse afgør, hvilken distriktsskole barn skal gå på. Barnet vil altid blive optaget i skole inden for sit eget distrikt. Dette gælder også børn, der flytter til distriktet i løbet af skoleåret. 
I de distrikter, hvor der er flere afdelinger, angiver forældrene hvilken afdeling, der har første prioritet, når barnet indskrives. Dette vil skoleleder tage hensyn til, når klasserne dannes.

Forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen, inden for rammerne af frit skolevalg.
Vælger du at indskrive dit barn på en anden folkeskole, kan barnet kun optages, hvis der er plads på den ønskede skole.
I Vordingborg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet, at dit barn kan optages, hvis der er 25 elever, eller derunder, i en klasse.
Kommunens tilskud til transport mellem hjem og skole bortfalder, hvis I benytter jer af frit skolevalg.

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i folkeskole et år senere, er det skolelederen på dit barns distriktsskole der, i samråd med dig, dit barns dagtilbud og eventuelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) afgør, om dit barn skal skoleudsættes. 
Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i privatskole et år senere, er det Chefen for Dagtilbud og Skoler der, i samråd med dig, dit barns dagtilbud og eventuelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) afgør, om dit barn skal skoleudsættes.

Kontakt

Center for dagtilbud og skoler

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
 
Telefontid
55 36 36 36
Mandag til fredag 9.00 - 12.00
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.
Digital indskrivning

Indskriv dit barn