Borger

Affald og genbrug

Affald, tømning, genbrugspladser, haveaffald...

Bolig og byggeri

Byggetilladelser, Ejendomsskat, digitalt byggesagsarkiv, Spildevand, ...

Borgerservice

Pas, kørekort, bliv gift, MitID, skift læge...

Børn og familie

Børnepasning, familieydelse, lukkedage i dagtilbud...

Fritid

Badestrande, lystbådehavne, biblioteker, legepladser, svømmehaller, kreative skoler...

Handicap, psykiatri og socialt udsatte

Hjælpemidler, botilbud, socialpædagogisk støtte, boligindretning...

Uddannelse, ledighed og pension

Uddannelse, fleksjob, kontanthjælp, integration...

Miljø og natur

Jordforurening og jordflytning, Natur, Skadedyr...

Omsorg, pleje og ældre

Hjemmehjælp, sygepleje, plejebolig, ældre-og handicapbolig, madservice, aktivitetscenter....

Sundhed og forebyggelse

Sundhedstilbud, træning, tandpleje, rådgivning, rusmiddelbehandling...

Trafik og veje

Veje og fortove, tip os, kørselsordninger, råden over vejareal

Tilflytter

Velkomstarrangement, tilflytter, tættere på naturen...

Borgerservice

Skal du bestille tid i Borgerservice?

Bestil tid til nyt pas, kørekort med mere her.

Tidsbestilling i Borgerservice