Nærdemokrati

  • Dialog er nøglen til et stærkt nærdemokrati. Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel er derfor bygget op omkring en erkendelse af, at samtalen bør være i centrum.
  • Med nærdemokratimodellen ønsker Vordingborg Kommune at skabe et stærkt grundlag for en fælles dialog og et befordrende samarbejde om udvikling af kommunen i fællesskab. Nærdemokrati er et samspil mellem flere parter og kræver en forståelse af, hvordan alle hver især bidrager til fællesskabet. Både borgere, politikere og administration er med til at skabe rammerne for et stærkt nærdemokrati, og det kræver, at alle tager et ansvar.
  • Nærdemokratimodellen indeholder flere elementer, som skal være med til at bidrage til frivillighed og nærdemokrati i Vordingborg Kommune. En vigtig brik er vores lokalfora, hvor du måske kan finde et, der dækker din bopæl herunder. Hvis der ikke er et lokalfora i dit område, og ønsker du derfor at arbejde for at oprette et, kan du også finde en vejledning til, hvordan det kan lade sig gøre. Eller du kan ringe til vores nærdemokratikoordinator, som kan hjælpe dig videre.

OBS. Vores nye nærdemokratimodel er blevet politisk vedtaget den 19. november 2019. Flere af lokalrådene er derfor ved at omdanne sig til lokalfora og tage nye medlemmer ind. De øvrige lokalråd er ved at tage stilling til deres fremtid. Listen nedenfor er derfor ikke nødvendigvis fyldestgørende.

Allerslev-Skibinge Lokalråd

Allerslev-Skibinge Lokalråd

Kontaktperson: Ralf Rasmussen
Rekkendevej 6, 4720 Præstø

Tlf. 42 50 02 08 

Mail: allerslev-skibingelokalraad@mail.dk

Hjemmeside: landsbyforum.dk/lokalraad/alski

Tilknyttet dialogudvalg 4

Bogø Lokalråd

Bårse-Beldringe Lokalråd

Bårse-Beldringe Lokalråd


Formand: Sanne Artagnan

tlf:23 46 07 70

Mail: baarsebel@gmail.com

Hjemmeside: www.baarse-beldringe-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Bårse-Beldringe-Lokalråd

Tilknyttet dialogudvalg 3

Jungshoved Lokalråd

Jungshoved Lokalråd

Formand:
Lis Jespersen
Bønsvigvej 31
Jungshoved 4720 Præstø

Tlf:60 12 78 01

Mail: lokalraadetjungshoved@gmail.com

Hjemmeside: www.jungshoved.net  

Tilknyttet dialogudvalg 5 

Kastrup - Neder Vindinge og Næs Lokalråd

Kastrup - Neder Vindinge og Næs Lokalråd

Formand:

Nick Randall Hansen

Mail: hnickh@yahoo.dk

Tlf. 2286 8748

Hjemmeside: knvl.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Kastrup-Neder-vindinge-og-Næs-Lokalråd-838002472921653/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 1

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn

Formand:
Claus Veje
Viemosegade 3, 4771 Kalvehave,
tlf:20 70 85 45

Mail claus@viemosetaxi.dk

Mail: lko@kalvehavelokalraad.dk

Hjemmeside: www.kalvehavelokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Lokalrådet-for-Kalvehave-og-Omegn-1533375216931513/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 3

Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne

Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne

Formand: Pia Roshi Barstad Petersen

Tlf. 52 50 84 72

Mail: prb2407@hotmail.com

Hjemmeside: www.mernogomegn.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/704193756288053/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 2

Vordingborg Bys Lokalråd

Lokalrådet for Vordingborg By

Formand: Jens Beck-Lauritzen

Tlf: 55 34 21 51

Mobil:21 20 82 21

Mail: vblraad@gmail.com 

Hjemmeside: vlraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1838032079748096/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 4

Lundby Lokalråd

 

Lundby Lokalråd

Formand: Steen Nielsen
Ibsvej 43, 4750 Lundby

Tlf: 61 26 72 17

Mail: formand@lundbylokalraad.dk

Hjemmeside: www.lundbylokalråd.dk

Facebook: https://www.facebook.com/Lundbylokalraad/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 2

Nyråd Lokalråd

Nyråd Lokalråd

Kontaktperson: 

Franz Ifanger

Vildrosevej 1

Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg

Mail:ifanger@yahoo.com

Hjemmeside: www.landsbyforum.dk/lokalraad/nyråd

Facebook: https://www.facebook.com/NyradLokalrad/

Tilknyttet dialogudvalg 1

Grøn udviklingsplan for Nyråd

Lokal udviklingsplan

Præstø Lokalråd

Præstø Lokalråd

Kontaktperson: Klaus Lindegaard
Rævsvænge 1, 4720 Præstø

Tlf: 22 71 01 12, 

Mail: klauslindegaard@yahoo.dk

Hjemmeside: www.praestoe-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/praestoelokalraad/

Tilknyttet dialogudvalg 5

Stege og Omegns Lokalråd

Stege og Omegns Lokalrådwww.stegeogomegn.dk


Tilknyttet dialogudvalg 2

Stensved Lokalråd

Stensved Lokalråd

Kontaktperson: Jette Rosenberg
Skovhusevej 13b, 4773 Stensved

Tlf: 20 19 27 83

Mail: stensvedogomegn@gmail.com

Hjemmeside: www.stensvedogomegn.dk

Facebook: https://www.facebook.com/stensvedlokal/

Tilknyttet dialogudvalg 4

Vestmøn Lokalråd (samt kontaktperson til Landsbyforum)

Vestmøn Lokalråd (samt kontaktperson til Landsbyforum)

Kontaktperson: Jørn Svenstrup
Klekkendevej 12, 4792 Askeby

Tlf: 30 42 31 48


Mail: Hestesvenstrup@sport.dk

Hjemmeside: www.vestmoen-lokalraad.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1439118333033343/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 5

Østmøn Lokalråd

Østmøn Lokalråd

Kontaktperson: Henrik Nielsen
Stubberup Havevej 2, 4791 Borre

Tlf: 22 43 38 77

Mail: bestyrelsen@oestmoen.dk

Hjemmeside: www.oestmoen.dk

Facebook: https://www.facebook.com/groups/530748220465759/?fref=ts

Tilknyttet dialogudvalg 5