Erhvervsaffald

Du kan også finde oplysninger om håndtering af erhvervsaffald hos vores affaldsselskab, Affaldplus.

Byggeaffald skal anmeldes, før arbejdet begynder

 • Byggeaffald fra ombygninger, nedrivninger og renoveringer skal anmeldes til os.
 • Det skal gøres senest 14 dage, før arbejdet begynder.
 • Kræver arbejdet byggetilladelse eller nedrivningstilladelse, skal anmeldelse af affaldet ske sammen med ansøgningen om tilladelse.
 • Kan der være PCB i affaldet, er der særlige regler.
 • I Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.

Anmeld byggeaffald

Mere information om sortering og anmeldelse af byggeaffald

Virksomheders brug af genbrugspladser

 • Virksomheder kan frit vælge at benytte alle genbrugspladser i Danmark.
 • Ejerne af genbrugspladserne fastsætter gebyret for benyttelsen.

Gebyr:

 • Det er AffaldPlus, der ejer og driver genbrugspladserne i Vordingborg Kommune.
 • Virksomheder skal betale 153 kr. + moms ved hvert besøg på en genbrugsplads og yderligere for aflevering af farligt affald.
 • Se affaldsgebyrer for aflevering af farligt affald i 2019.
 • Priserne er ens på alle genbrugspladser i Affaldplus’ område.
 • Du kan oprette dig som pluskunde på genbrugspladsen.
 • Det er gratis.
 • Med oprettelsen opnår du og din virksomhed en lang række fordele i hverdagen.
 • Læs mere om pluskundeordningen.

Dagrenovation for erhverv

 • Virksomheder skal kildesortere deres affald og sikre at væsentlige dele af virksomhedens sorterede affald forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til endelig materialenyttiggørelse.
 • Kommunen må ikke indsamle sorteret genanvendeligt affald fra erhverv. Derfor har virksomheder kun mulighed for at få hentet dagrenovation og fx ikke pap eller madaffald via de kommunale ordninger.
 • Dagrenovationen må indeholde mindre mængder forbrændingsegnet affald.
 • Alle virksomheder har mulighed for at tilmelde sig kommunal indsamling af dagrenovation.
 • Tilmelding sker ved henvendelse til Affaldsgruppen.
 • Se gebyrerne for 2019
 • Reglerne for afhentning af dagrenovationslignende affald fra erhverv er beskrevet i Regulativet for erhvervsaffald i §10.

Regler for erhvervsaffald