Husdyrhold

 • Hvis du vil etablere eller ændre/udvide et erhvervsmæssigt dyrehold, skal du henvende dig til os.
 • Størrelsen af det ønskede dyrehold afgør, om du skal have en tilladelse eller en godkendelse til dyreholdet, eller du blot skal oplyse os om, hvor mange dyr du har.
 • Vi skal føre regelmæssigt tilsyn med erhvervsmæssigt dyrehold.
 • De forskellige typer dyrehold er beskrevet her under. 

Husdyrhold over 75 dyreenheder

 • Husdyrhold med over 75 dyreenheder skal have en miljøgodkendelse.
 • Miljøgodkendelsen skal søges på husdyrgodkendelse.dk.

Ansøg om miljøgodkendelse af husdyrhold

Når vi har modtaget din ansøgning

 • Senest 21 dage efter vi har modtaget din ansøgning, sender vi et kvitteringsbrev, der angiver, om vi mangler yderligere oplysninger, forventet sagsbehandlingstid og eventuelle andre nødvendige tilladelser.
 • Vi tilbyder et opstartsmøde, hvor der oplyses om godkendelsesprocessen.
 • Sagsbehandlingstiden for godkendelse af husdyrhold på 75-250 dyreenheder forventes maksimalt at være 155 dage.
 • Sagsbehandlingstiden for godkendelse af husdyrhold over 250 dyreenheder forventes maksimalt at være 180 dage.
 • Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle relevante oplysninger.

Tilsyn

 • Husdyrhold med over 75 dyreenheder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 3. år.

Husdyrhold med 15-75 dyreenheder

 • Husdyrhold med 15-75 dyreenheder skal have en tilladelse.

Ansøg om tilladelse - og læs mere

Når vi har modtaget din ansøgning

 • Senest 20 arbejdsdage efter vi har modtaget din ansøgning, sender vi et kvitteringsbrev, der angiver, om vi mangler yderligere oplysninger, forventet sagsbehandlingstid og eventuelle andre nødvendige tilladelser.
 • Vi tilbyder et opstartsmøde, hvor der oplyses om godkendelsesprocessen.
 • Sagsbehandlingstiden for tilladelse til husdyrhold på 15-75 dyreenheder forventes maksimalt at være 6 måneder.
 • Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget alle relevante oplysninger.

Tilsyn

 • Husdyrhold med 15-75 dyreenheder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 6. år.

Husdyrhold med 3-15 dyreenheder

 • Etablering og udvidelse af husdyrhold på 3-15 dyreenheder skal anmeldes til kommunen.
 • Der gives ikke en særlig godkendelse eller tilladelse.

Tilsyn

 • Husdyrhold med 3-15 dyreenheder skal have regelmæssige miljøtilsyn.
 • Vi vil føre miljøtilsyn minimum hvert 6. år.