Vil du aflyse din hjemmehjælp?

Vil du aflyse din tid i sygeplejeklinikken?

Borger

Omsorg, pleje og ældre

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hjemmehjælp

Søg om praktisk hjælp, personlig pleje, madservice...

Sygepleje

Sygepleje i hjemmet, sygeplejeklinik, palliation, sår...

Hjælpemidler

Rollator, badebænk, forbrugsgoder, boligindretning...

Plejebolig

Oversigt over plejecentre

Søg plejebolig

Demens i familien

Råd og vejledning, daghjem, ferieaflastning...

Mere om Pleje og Omsorg

Karriere hos os, kvalitetsstandarder, tilsynsrapporter og meget mere...

Senest opdateret 09-07-2024