Affald og genbrug

  • Brug en affaldspose, hvis du er løbet tør for poser til madaffald
  • I september kan du få flere poser til madaffald.
  • Giv os besked på MIT AFFALD, hvis din beholder til dagrenovation eller papir ikke er tømt eller er gået i stykker.
  • Giv os besked på MIT AFFALD, hvis du vil have hentet storskrald.
  • Få overblik over dine tømninger, dine affaldsbeholdere, og hvornår der hentes storskrald i dit område på MIT AFFALD.

MIT AFFALD