Mindre husdyrhold

Definitionen på små dyrehold er:

  • Antallet af dyr overstiger grænserne for et hobbydyrehold
  • Det samlede produktionsareal i stalden er mindre end 100 m². 
  • For besætninger med heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse, kan produktionsarealet være helt op 300 m² alt efter, hvilke dyr der er tale om og kun når der er tale om vinteropstaldning. 
  • Er der kun heste på ejendommen kan produktionsarealet være op til 200 m².

  • Er dit dyrehold omfattet af ovenstående, og ønsker du at lave en udvidelse eller ændre fastplacerede stalde, gødningsopbevaringsanlæg eller ensilageopbevaringsanlæg, så skal du sende en anmeldelse til kommune.

Anmeldelse af små dyrehold