Integrationsrådet

Formål 

Rådet skal medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og fremmer etnisk ligestilling.

 • Integrationsrådet er bindeleddet mellem Vordingborg Kommunes flygtninge og indvandrere og kommunalbestyrelsen i tilrettelæggelsen af kommunens generelle integrationspolitik.

 • Integrationsrådet skal høres i sager, der vedrører etniske minoriteter i Vordingborg Kommune

 • Integrationsrådet kan på eget initiativ afgive udtalelser om kommunens integrationsindsats

 • Integrationsrådet kan stå for arrangementer, der fremmer integration og medborgerskab.

   

Integrationspris

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune vil gerne udtrykke offentlig anerkendelse overfor enkeltpersoner, virksomheder, offentlige arbejdspladser eller foreninger, som har gjort en særlig indsats for at fremme kulturel mangfoldighed og integration. Derfor uddeler Integrationsrådet en gang om året en Integrationspris.

Læs omtale af kandidater til Integrationsprisen 2019

Læs om Integrationspris 2019 – frist for indstilling og dato for prisoverrækkelse

Kriterier

I sin udvælgelse lægger Integrationsrådet vægt på, at prismodtageren opfylder et eller flere af nedenstående kriterier. Prismodtageren

 • Har arbejdet vedholdende og engageret med integrationsindsatsen.
 • Har fundet og fastholdt gode initiativer, der styrker mangfoldighed og integration.
 • Inspirerer og opmuntrer andre til at tage del i integrationsindsatsen og øger dermed engagementet og virkelysten på området.
 • Er nytænkende i sin tilgang til integrationsindsatsen og afprøver nye muligheder.
 • Deltager aktivt i lokalsamfundet f.eks. med at opbygge fællesskaber på tværs af kulturer og styrke det aktive medborgerskab.

Indstilling

Integrationsrådet annoncerer bredt, når det er tid til at indstille kandidater, og så har du mulighed for at indstille den aktør, som du mener har fortjent at vinde integrationsprisen.

Du bedes sende en begrundet indstilling til Integrationsrådet: integrationsraadet@vordingborg.dk

Husk at skrive kontaktoplysningerne på dig selv og den/dem du indstiller.

Prisuddeling

Integrationsrådet annoncerer bredt, når tid og sted for prisuddelingen er fastlagt. Det er borgmesteren, der overrækker prisen og prisuddelingen er åben for alle.

Alle de indstillede kandidater til integrationsprisen bliver offentliggjort op til prisuddelingen.

Modtagere af Integrationsprisen 

I 2018 gik prisen til Kulturmentorerne hos ATP Udbetaling Danmark, fordi de hjælper deres mentees med at forstå og agere på en dansk arbejdsplads. Læs mere om prisvinderne

I 2017 gik prisen til Kalvehave familiernfor deres vedholdende, alsidige og omfattende frivillige arbejde med at integrere flygtninge i lokalsamfundet. Læs mere om prisvinderne.

I 2016 gik prisen til Ulla Krøger, distriktsleder for Rosenvang Plejecenter. Se prisoverrækkelsen, der blev dækket af TV Øst.

Integrationsrådets arrangementer

Integrationsrådet afholder en række arrangementer og aktiviteter i løbet af året. 

Information om næste arrangement vil blive vist her.

 • Mød rådet på Folkemødet på Møn den 23. og 24. august - Læs om Folkemødet
 • Dragefestival på Møn, søndag den 1. september (se invitation)
 • Foredrag med Khaterah Parwani, mandag den 9. september kl. 19-21 i Præstø (se invitation)

Hvem kan sidde i Integrationsrådet?

Rådet har 17 pladser.

De ni pladser fordeles mellem de største flygtninge- og indvandrergrupper og efterkommere i Vordingborg Kommune. Hvis det ikke er muligt at finde repræsentanter herfra, bliver mindre flygtninge- og indvandrergrupper repræsenteret.

Herudover sidder der to repræsentanter for kommunalbestyrelsen i Vordingborg, en repræsentant for skole- og uddannelsesområdet, en repræsentant for fritids/foreningsområdet, en repræsentant for sundheds- og ældreområdet, en repræsentant for frivillighedsområdet og en repræsentant for sprogskoleområdet.

Medlemmer af Integrationsrådet 2018 - 2021

 • Claret Christensen – formand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shadi Baker Ali – næstformand – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Fadi Sarkojak – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Zamira Korri – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Karimeh Mohseni – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Ahmed Yusuf Abdallah – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Inga Chiang Kejs – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Macit Ergin – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Shirin Samir – (Rep. for borgere med minoritetsbaggrund)
 • Tina Solevad – Områdeansvarlig hos A2B (Rep. for sprogskoleområdet)
 • Pia Vest Rasmussen - (Rep. for skole, uddannelse samt dagtilbud)
 • Kirsten Rasmussen, Aktivitetsleder hos Røde Kors (Rep. for frivillighedsområdet)
 • Margit Rasmussen - DGI Storstrømmens bestyrelse (Rep. for foreningsområdet)
 • Vakant - (rep. for erhvervsområdet)
 • Vibeke Fogh - Leder af Sundhedsplejen (rep. for sundheds- og omsorgsområdet)
 • Anders Thestrup - Medlem af kommunalbestyrelsen
 • Mette Høgh Christiansen – Medlem af kommunalbestyrelsen

Mødeplan for Integrationsrådet 2019

Møder for medlemmer 

Tirsdag den 29. januar
Mandag den 25. marts
Onsdag den 12. juni
Tirsdag den 27. august
Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 28. november

Suppleanter indkaldes ved afbud fra medlemmer.

 

Møder i formandskabet

Onsdag den 9. januar
Mandag den 11. marts
Tirsdag den 21. maj
Tirsdag den 25. juni
Tirsdag den 17. september
Torsdag den 7. november

Det er formandskabets opgave at planlægge møderne for det samlede råd. Alle medlemmer kan komme med ideer til dagsorden og indhold.

Ansøg om midler i Integrationsrådets pulje

Integrationsrådet i Vordingborg Kommune har besluttet, at en del af de midler, som rådet har til rådighed afsættes i en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Læs mere om puljen.

Læs om kommunens øvrige puljer.

Ansøg om puljemidler i Integrationsrådet