Vandindvinding

  • Vandværker og andre vandindvindere skal søge om tilladelse til at indvinde grundvand. Du kan benytte nedenstående ansøgningsskemaer.
  • En vandindvindingstilladelse gælder almindeligvis i 30 år, hvis det er til et vandværk. og 15 år, hvis det er til markvanding. 

Ansøgning om vandindvinding til vandværker

Ansøgning om vandindvinding til markvanding

Ansøgning til virksomhed eller husdyrhold

Årlig Indberetning

  • Indberetning af vandmængder og pejlinger for vandværker og andre vandindvindere skal foretages årligt og senest den 1. februar.

Foretag indberetning af vandmængder og pejlingerDu vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side