Landsbypulje

Vordingborg Kommune har i 2017 en pulje til landsbyfornyelse på 5.0 mio. kr., hvor der kan søges om tilskud til forskønnelse af det fysiske miljø i landdistrikterne og de mindre byer, hvilket vil sige uden for købstæderne Vordingborg, Stege og Præstø.

  • Det betyder, at der gives tilskud til udvendig renovering af nedslidte bevaringsværdige boliger, der er beboet, eller til nedrivning af faldefærdige og skæmmende boliger.
  • Der kan også gives tilskud til oprydning på en boligejendom, f.eks. fjernelse af udtjente biler og skrot.

Forudsætning for tilskuddet er, at boligejendommen ligger synligt ud til befærdet vej eller har en markant placering i landskabet.

Renovering af bevaringsværdige boliger

  • Forudsætningen for tilskud til renovering af en bevaringsværdig bolig er, at denne vurderes tilstrækkeligt nedslidt og er opført før 1960, og har en bevaringsværdi på 1 - 4 efter den offentlige SAVE registrering.
  • Renoveringens udførelse og omfang skal godkendes af kommunen som grundlag for beregning af tilskud på op til 50% af omkostningerne.

Nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger

  • Forudsætning for tildeling af tilskud er, at det er en bolig med et væsentligt forfald til gene for omgivelserne. Støtten til nedrivning kan være op til fuld dækning af udgifterne, inklusiv bortskaffelse af bygningsaffald.
  • Der kan desuden gives støtte til nedrivning af erhvervsbygninger i de mindre byer i landdistrikter, hvor erhvervet er nedlagt.

Hvordan søger jeg tilskud?

Ansøgningen skal være skriftlig og fremsendes af ejendommens ejer til:

Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 
helst på e-mail til : landsbypuljen@vordingborg.dk  

 

Ansøgningen skal mærkes "Landsbypuljen" og indeholde oplysninger om:

  • Ejendommens adresse
  • Begrundelse for ansøgningen
  • Gerne foto af ejendommen set fra offentlig vej/sti
  • Beskrivelse af omfanget af renoveringen eller angivelse af boligen, der ønskes nedrevet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Peter Rasmussen på telefon 55 36 24 19 eller Elsba Joansdottir Hardlei på telefon 55 36 24 31