Nyheder

Nyt om politik uge 8

I denne uge er der nyt referat fra kommunalbestyrelsen og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Bedre forhold for kitesurferne

Kommunen lejer et stykke jord på Bogø, for at skabe bedre landvilkår for kitesurferne.
Læs hele nyheden

Kommunal glæde over Michelinstjerne

”En restaurant med Michelinstjerne er en styrke for hele kommunen,” siger borgmester Mikael Smed.
Læs hele nyheden

Ungeteamet i Ungecentret har lukket 6. og 7. marts

Kursus gør at ungeteamet må holde lukket i et par dage.
Læs hele nyheden

Lokalplan for Stationsområdet

Kommunalbestyrelsen ser på lokalplansforslag for stationsområdet i marts.
Læs hele nyheden

Åbning af vandhus forsinkes

Det bliver alligevel ikke den 1. marts, at dørene kan slås op til det nye vandhus i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Åbent hus på SOSU

Kom og oplev skolen, der uddanner dig i at styrke andres livskvalitet.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 7

I denne uge er der en ny dagsorden fra kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Udvidelse af DLG i Bårse

Ny planlægning giver DLG i Bårse mulighed for udvidelse på 3½ ha.
Læs hele nyheden

Velkomst til nye værnepligtige

Mandag den 19. februar bydes de nye værnepligtige på Vordingborg kaserne velkommen.
Læs hele nyheden

Første møde i §17 stk. 4 ”skoleudvalg”

Fra nu og frem til maj skal der arbejdes på at højne det faglige niveau og skabe bedre trivsel.
Læs hele nyheden

Kontrolgruppen gør en forskel

Kommunens kontrolgruppe har i 2017 opnået et resultat på 6,5 millioner kr.
Læs hele nyheden

Fjernvarme til Ørslev

De første forbrugere forventes frivilligt tilsluttet i 2020, og alle i 2021.
Læs hele nyheden

Pas på de bløde rabatter

Der arbejdes på at komme udfordringerne til livs og opfordrer bilisterne til at være tålmodige.
Læs hele nyheden

Spændende vinterferie på biblioteket

Se dyrlægen dissekere en gris, lær at trylle og klippe klistre.
Læs hele nyheden

Dark Sky Møn og Nyord får årets turismepris

For andet år i træk vandt et turistprojekt i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Beskyttelse af grundvand

Behovet for beskyttelse af grundvandet skal undersøges. I 2018 skal der laves indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 5

I denne uge er der referater fra syv fagudvalg samt dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Dark Sky Møn og Nyord får årets turismepris

For andet år i træk vandt et turistprojekt i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Borgermøde om Ellens Cabaret grunden

Bliv informeret om hvilke muligheder lokalplansforslaget giver for nye boliger.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 4

I denne uge er der referat fra kommunalbestyrelsen og et fagudvalg samt dagsordener fra syv fagudvalg.
Læs hele nyheden

Tager skarp afstand fra stenkast

Det var mere held end forstand, at ingen kom til skade da sten blev kastet gennem ruderne til Jobcenteret.
Læs hele nyheden

Åbning af Næstvedvej og broen

Fredag den 26. januar 2018 kl. 11.00 åbner vi broen og den nye Næstvedvej. Kom og vær med til at fejre det.
Læs hele nyheden

Byplanprojekt i Klintholm Havn startet

Klintholm Havn skal forskønnes. Arbejde blev indledt den 17. januar med det første spadestik til byplanprojektet ”Stedet Tæller”.
Læs hele nyheden

Øget aktivitet i Vordingborg

Nyt fra Banedanmark om etableringen af ny dobbeltsporet jernbanestrækning i Vordingborg, Masnedsund og Masnedø.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 3

I denne uge er der referat fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt dagsorden fra Kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Indvielse af Vandhus udskydes

Prøver og test af tekniske installationer, prøvesvømning og husets drift generelt flytter indvielsen til 1. marts.
Læs hele nyheden

Juletræet i Præstø står lidt endnu

Træet skal fungere som rekvisit i spillefilmen ”Ninna”, som optages i Præstø i løbet af februar og marts.
Læs hele nyheden

Lukas Graham spiller på Vilde Vulkaner

Danmarks største børnemusikfestival Vilde Vulkaner Vordingborg præsenterer Lukas Graham som årets hovednavn.
Læs hele nyheden

Bier på dagsordenen

Verdens førende bi-forsker og forfatter kommer til Vordingborg for at fortælle, hvordan man kan være med til at hjælpe de vilde bier.
Læs hele nyheden

Bibliotekerne har åbent alle ugens dage

Bibliotekerne i Vordingborg Kommune holder nu åbent alle dage fra kl. 7 til 23.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 2

I denne uge er der dagsorden fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt referater fra de faglige udvalg.
Læs hele nyheden

Nyt rygestopforløb i naturen

Tirsdag d. 30. januar starter et særligt rygestopforløb, der foregår i kommunens unikke natur. Vil du med?
Læs hele nyheden

Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom 2018

Ejendomsskattebilletten er på vej.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 1

I denne uge er der dagsordener fra de faglige udvalg.
Læs hele nyheden

Borgermøde om stationsområdet

Få information om de nye muligheder og deltag i dialog om, hvordan vi vil bruge byen.
Læs hele nyheden

Anlæg af ny plads ved Havnevej

Den Røde Plads anlægges ved Havnevej og Vordingborg Nordhavn.
Læs hele nyheden

Trafik, Park og Havne certificeret for arbejdsmiljø

Sundt og sikkert arbejdsmiljø certificeret.
Læs hele nyheden

Broen på Næstvedvej rives ned

Nedrivningen begynder den 4. januar. Trafikanter anbefales at benytte Brovejen, mens arbejdet foregår.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder juleferie

Næste nyhedsbrev udkommer først i det nye år.
Læs hele nyheden

Ny bro på Lundbyvej

Broen, der bærer Lundbyvej over banen har ikke plads til køreledningsanlæg. Banedanmark fjerner broen i to weekender.
Læs hele nyheden

Frivillige får forsikringsordning

Flere frivillige skal omfattes af en forsikring, når de er frivillige i kommunens opgaveløsning.
Læs hele nyheden

Udvidelse af Bogø Kostskole

Bogø Kostskole har fået dispensation fra lokalplanen til deres tilbygning til hovedbygningen.
Læs hele nyheden

Postkasserne på Vordingborg Rådhus

Postkasserne tages ned fra den 28. december til den 2. januar i forbindelse med nytår.
Læs hele nyheden

Åbningstider jul og nytår

Se her, hvilke dage vi holder lukket, og find nødtelefonnumre.
Læs hele nyheden

Åbningstider jul og nytår

Se her, hvilke dage vi holder lukket, og find nødtelefonnumre.
Læs hele nyheden

Afskedsreception for borgmester Michael Seiding Larsen

Onsdag den 20. december 2017 kl. 13.00 til 15.00 i kantinen på Vordingborg Rådhus.
Læs hele nyheden

Arbejdet på Masnedø

Banedanmark har nu startet arbejdet på Masnedø. Det kan give noget støj, men bliver så vidt muligt udført på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 18.
Læs hele nyheden

Antimobbestrategi godkendt

Folkeskolerne har nu fået en fælles antimobbestrategi.
Læs hele nyheden

Skolerne får nye udearealer

Der er i 2018 afsat 2.640.000 kroner til nye og bedre udearealer og legepladser på skolerne.
Læs hele nyheden

5 mio. kroner ekstra til skolerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2018 at afsætte 5 mio. kroner ekstra til et løft af skolerne.
Læs hele nyheden

Klintholm servicehavn for Kriegers Flak

Nye arbejdspladser er på vej til Klintholm Havn.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 50

Der er ny dagsorden fra Kommunalbestyrelsen og Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt referat fra to fagudvalg.
Læs hele nyheden

Valg til Folkeoplysningsrådet

Den 30. januar 2018 er der valg til Folkeoplysningsrådet i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Klintholm servicehavn for Kriegers Flak

Nye arbejdspladser er på vej til Klintholm Havn.
Læs hele nyheden

Mind My Mind

Har du et barn med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder, kan I få hjælp via projekt ”Mind My Mind”.
Læs hele nyheden

Toiletter lukkes til jul og nytår

På grund af øget risiko for hærværk, lukkes udvalgte toiletter henover jul og nytår.
Læs hele nyheden

Ny affaldsordning i 2018

Fra efteråret 2018 bliver det nemmere at sortere affald. Ny affaldsordning giver flere tømninger og nye affaldsbeholdere.
Læs hele nyheden

Renovation af rør på Nyord

Renoveringen af afvandingsrør på Nyord er sat på pause indtil foråret, når vinteren har sluppet sit tag.
Læs hele nyheden

Opfølgning på første møde i Byforum

Det første møde i Byforum Vordingborg blev holdt den 23. november i ZBC´s lokaler.
Læs hele nyheden

2,7 Mio. KR. til styrket indsats

Vordingborg Kommune har fået tilsagn om 2,7 mio. kr. til at styrke den tidlige indsats overfor sårbare børnefamilier.
Læs hele nyheden

PostNord Danmark Rundt 2018

Vordingborg Kommune får besøg af cykelløbet PostNord Danmark Rundt, når feltet besøger Møn og Vordingborg.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 49

Der er referat fra det konstituerende møde i den nye kommunalbestyrelse og referater fra fem udvalg og dagsordener fra tre udvalg.
Læs hele nyheden

"Sund i naturen" kommune

Nyt projekt skal synliggøre eksisterende og skabe natur- og kulturtilbud for medborgere i sårbare situationer.
Læs hele nyheden

Færgen Ida er gået i vinterhi

En god sæson er slut for Færgen Ida, som nu er på værft så den kan blive klar til 2018-sæsonen.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 48

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen og nye dagsordener for fem udvalg.
Læs hele nyheden

Bliv medlem af lokalt naturråd

Stil op til et lokalt naturråd, der skal rådgive kommunerne om områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort.
Læs hele nyheden

Integrationsrådsvalg 2017

Fristen for at stemme til Integrationsrådsvalget løber frem til den 14. december.
Læs hele nyheden

Rådgivningsoversigt

vordingborg.dk/rådgivning giver et samlet overblik over psykologisk og sundhedsmæssige rådgivningsmuligheder.
Læs hele nyheden

Vi har godt drikkevand

En status på et specifikt pesticid viser intet akut sundhedsskadeligt.
Læs hele nyheden

Kommunalvalget den 21. november

Se valgresultater, den nye kommunalbestyrelse og stemmeprocenter.
Læs hele nyheden

Stege byjubilæum i 2018

Første skitse til et program for Steges 750 års købstadsjubilæum i 2018 er nu klar.
Læs hele nyheden

Silo på Sydhavnen rives ned

Den gamle silo på Sydhavnen sprænges væk i starten af 2018 og gør plads til nyt byggeri.
Læs hele nyheden

Silo på Sydhavnen rives ned

Den gamle silo på Sydhavnen sprænges væk i starten af 2018 og gør plads til nyt byggeri.
Læs hele nyheden

Lemper reglerne for vielser

Nu lempes kravene til dokumentation i forbindelse med vielser af udenlandske par.
Læs hele nyheden

Shell rykker ind på Afkørsel 41

DCC Energi har købt et areal på erhvervsarealet Afkørsel 41 med henblik på at opføre en ny Shell station.
Læs hele nyheden

Tilskud til ØGIF

ØGIF får 37.500 kr. til en om- og tilbygning.
Læs hele nyheden

Liv og aktivitet ved Bårse søerne

Økonomi, Planlægning og Udvikling udvalget bevilger 60.000 kr. til udarbejdelse af plan for Bårse Søerne.
Læs hele nyheden

Overrækkelse af Handicapprisen 2017

Handicapprisen overrækkes ved en åben ceremoni fredag den 1.december.
Læs hele nyheden

Robotter, masser af 3D og laserskæring

Lørdag den 18. november kan du i Makerspace Vordingborg lære om programmering af robotter.
Læs hele nyheden

Uddeling af legater

Der er blevet uddelt 16 legatportioner fra to legater.
Læs hele nyheden

Skoleindskrivning

Tiden er nu inde til indskrivning af børn med skolestart i august 2018. Der er deadline den 11. december og du logger ind via borger.dk.
Læs hele nyheden

Kommune stævnet i gammel Langebæk sag

Tidligere plejebarn i Langebæk kræver erstatning for krænkelser.
Læs hele nyheden

Seniorrådsvalg uden afstemning

Med seks opstillede kandidater til Seniorrådet, og plads til ni, kunne valget afgøres uden afstemning.
Læs hele nyheden

Test-og-Tjek-dag i Stege

Få lavet en gratis, vejledende test i forhold til KOL, diabetes og forkalkning i øjet.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 45

Der er nyt referat fra fire udvalg og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Ny lokalplan for stationsområdet

Der planlægges nu for forandringer i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Opførelse af Job og Borgerservice i gang igen

Kontrakt med ny entreprenør har betydet at arbejdet er genoptaget.
Læs hele nyheden

10. klasse forbliver en del af ungdomsskolen

Ungdomsskolen løfter 10. klasse elevernes karakterer.
Læs hele nyheden

Delebilen Frøen på Jungshoved får 3 år mere

Delebilen Frøen på Jungshoved, som er stillet til rådighed af Vordingborg kommune, fortsætter i 3 år mere.
Læs hele nyheden

Årets Kulturpris 2017

Den 19. januar 2018 uddeles Årets Kulturpris 2017 under temaet "billedkunst".
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 44

Der er nyt referat fra tre udvalg og dagsorden fra fire udvalg.
Læs hele nyheden

Hurtig sagsbehandling af nye stalde

Vordingborg Kommune er i top 10 på behandlingstid for husdyrgodkendelser.
Læs hele nyheden

Toiletter renoveres

Vordingborg Kommune renoverer kommunens toiletter på fire rastepladser.
Læs hele nyheden

En Badeanstalt i Stege Bugt

Kom til borgermøde den 9. november og hør mere om lokalplanforslaget ”en badeanstalt i Stege Bugt”.
Læs hele nyheden

Frivillige mentorer til unge

Vil du bruge din liverfaring til at hjælpe unge godt på vej? Så bliv frivillig mentor i Vordingborg Kommunes mentorkorps.
Læs hele nyheden

Billedkunst i skoleklubberne

Nyt initiativ skal vække lyst og evner til billedkunst hos skoleelever og pædagoger i skoleklubberne.
Læs hele nyheden

Storstrømsbroen giver mange nye arbejdspladser

Broelementerne skal produceres på Masnedø.
Læs hele nyheden

Indstil P-skiven til vintertid

Natten til søndag skifter vi til vintertid, så husk at tjekke om din elektroniske parkeringsskive er indstillet korrekt.
Læs hele nyheden

Valgurnerne kommer tættere på dig

Vordingborg Kommune gør det nemmere at brevstemme til kommunalvalget med nye tiltag.
Læs hele nyheden

Hvordan bygger man en havkajak?

Det kan du høre om på tirsdag den 31. oktober i Kulturarkaden, hvor Makerspace Vordingborg mødes.
Læs hele nyheden

Udstilling om Vordingborg Havn

Udstilling på Vordingborg Bibliotek viser udviklingen af Vordingborg Havn fra 1940 til nu, hvor havnen skal udvides.
Læs hele nyheden

Biosfæreområdet fejret

I tirsdags fik Vordingborg Kommune overrakt det officielle Møn Biosfæreområde bevis.
Læs hele nyheden

Vintertid på genbrugspladserne

Vordingborg Genbrugsplads har åbent søndag om vinteren. Genbrugspladserne i Præstø og på Møn har ikke.
Læs hele nyheden

Budgettet for 2018 vedtaget

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2018 og de efterfølgende år.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 41

Der er nyt fra kommunalbestyrelsen, udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt fra Erhvervsudvalget.
Læs hele nyheden

Vandhus forsinkes i halvanden måned

En underentreprenørs konkurs gør, at Vordingborg kommunes nye vandhus først indvies den 6. februar 2018.
Læs hele nyheden

Brevafstemning til kommunal- og regionsvalg

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionsvalget den 21. november.
Læs hele nyheden

Ren ros til Stege

Hele 98% er tilfredse med renholdelsesstandarden i Stege.
Læs hele nyheden

Udviklingspulje til folkeoplysning

Udviklingspuljen til folkeoplysning er igen åben for ansøgninger.
Læs hele nyheden

Det bliver lettere at få en taxi

Vordingborg kommune har givet tilladelse til, at der kan komme mange flere taxier på gaden.
Læs hele nyheden

Fejring af Møn biosfæreområdet

Kom til gratis koncert i Stege Kirke den 17. oktober, hvor vi fejrer Møn som Danmarks første biosfæreområde.
Læs hele nyheden

Genskaber værdifuld natur

Jungshoved Nor har været igennem et naturprojekt til glæde for orkidéer og andre sjældne planter.
Læs hele nyheden

Brug låget til de flade batterier

Læg dine brugte batterier i en klar pose på låget af din papirbeholder. Så tager skraldemanden dem med til genbrug.
Læs hele nyheden

Biosfærenetværk på Møn

Netværket for nordiske biosfæreområder mødes på Møn i uge 42.
Læs hele nyheden

Brevafstemning til kommunal- og regionsvalg

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionsvalget den 21. november.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 40

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og alle syv stående udvalg.
Læs hele nyheden

Nye afvandingsrør på Nyord

De nedslidte afvandingsrør på Nyord renoveres fra den 3. oktober og resten af året.
Læs hele nyheden

Sørøvere indtager færgen Ida

I efterårsferien kan du være pirat for en dag på færgen Ida, Bogø Havn og Stubbekøbing Havn.
Læs hele nyheden

Overrækkelse af Integrationspris 2017

Kom til overrækkelse af Integrationsprisen 2017 onsdag den 11. oktober i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Aflæsning af vandmåler

Nu er det tid til at aflæse din vandmåler, hvis du er tilknyttet et privat vandværk eller har egen brønd.
Læs hele nyheden

Konstruktivt møde mellem kommune og erhvervsliv

Enighed om at det går den rigtige vej, men også at der stadig er udfordringer.
Læs hele nyheden

Budgetaftale mellem V, DF og C

Flertalsgruppen har indgået budgetaftale for 2018 og overslagsårene under overskriften ”Ansvarlig vækst”.
Læs hele nyheden

Kom med forslag til Handicapprisen 2017

Indtil den 3. november kan man komme med forslag til hvem der skal have handicapprisen 2017.
Læs hele nyheden

Byforum Vordingborg går i luften

Det nye Byforum Vordingborg holder sit første møde den 23. november.
Læs hele nyheden

Rengøring hjemtages

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har besluttet at hjemtage rengøringen i Vordingborg by og Nyråd.
Læs hele nyheden

V, DF og C indgår budgetaftale

Flertalsgruppen har indgået budgetaftale for 2018 og overslagsårene under overskriften ”Ansvarlig vækst”.
Læs hele nyheden

Søg Legater og Fonde

Frem til den 27. september 2017, er det muligt at søge de legater som Vordingborg Kommune administrerer.
Læs hele nyheden

Støtte til frivilligt socialt arbejde og omsorgsmidler

Den 19. november er sidste frist for at søge om tilskud til aktiviteter i 2018.
Læs hele nyheden

Rekordstor tilslutning til Frivillig Fredag

Flere end 180 har tilmeldt sig dagen hvor de frivillige fejres.
Læs hele nyheden

Temamøde om fremtidens landbrug

Interesserede landmænd inviteres til temamøde om innovation indenfor landbrug og fødevareproduktion.
Læs hele nyheden

Ekstra fokus på alkohol

Større fokus på kommunens gode muligheder for anonym rådgivning og behandling om alkohol.
Læs hele nyheden

Årets naturplejedag i Jydelejet

Vil du være med til at pleje orkideerne i Jydelejet på Møn.
Læs hele nyheden

Møde om Ringsted-Femern banen

Kom til borgermøde om udbygningen af Ringsted-Femern banen den 4. oktober 2017 i Lundby.
Læs hele nyheden

Seniorrådsvalg 2017

Til december skal der vælges nye medlemmer til Seniorrådet i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Gamle skolefotos på Møn Bibliotek

Møn Bibliotek udstiller gamle skolefotos fra hele Møn fra starten af 1900 tallet og frem.
Læs hele nyheden

Integrationspris 2017

Indstil en kandidat – vi ved, at de er derude!
Læs hele nyheden

Stort fremmøde til budgetborgermøde

Omkring 100 personer mødte op til kommunens første borgermøde om det kommende budget.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 37

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og to udvalg.
Læs hele nyheden

Nye digitale løsninger på Bygge- og Miljøområdet

1. oktober indføres digitale løsninger indenfor byggeri og miljø.
Læs hele nyheden

Blåt eventyr

Et rekreativt udvidet ”søkort” skal kaste lys på kvaliteterne ved at bruge havet omkring Sydsjælland og Møn.
Læs hele nyheden

Foredrag om integration

Forfatter Abdel Aziz Mahmoud taler om integration med afsæt i sin bog "Hvor taler du flot dansk!".
Læs hele nyheden

Valg til Integrationsrådet i 2017

Til november skal der vælges ni borgere til kommunens Integrationsråd.
Læs hele nyheden

Fortsat forbedring af erhvervsklimaet

Vordingborg Kommune rykker fem pladser frem til nr. 66 i DI's undersøgelse.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 35

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og referat fra udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.
Læs hele nyheden

Kom til stor Dark Sky Park Grand Opening

Stor fejring af Dark Sky på Sukkerfabrikken i Stege den 9. sept.
Læs hele nyheden

Første spadestik til udvidelse af havn

Vordingborg Havn tog endnu et skridt på vejen mod at blive en af Sjællands største og vigtigste erhvervshavne.
Læs hele nyheden

Kom med input til budget 2018

Kommunalbestyrelsen inviterer nu alle til at komme med input til budgettet for 2018.
Læs hele nyheden

Dømt for at bedrage kommunen

Betinget fængsel og samfundstjeneste for at bedrage kommunen.
Læs hele nyheden

Hyldest til alle Danmarks udsendte

Udsendte fra det danske totalforsvar takkes med taler, kransenedlæggelse, gudstjeneste og reception.
Læs hele nyheden

EM i XTERRA kommer til kommunen

Offroad triatleter fra hele verden skal dyste på Møn. Du kan også deltage.
Læs hele nyheden

Motionsdage for pensionister

Vordingborg Kommune indbyder igen i år, alle kommunens pensionister til motionsdage med leg og latter.
Læs hele nyheden

Borgerservice lukkedage

Borgerservice i Stege, Præstø og Vordingborg holder lukket den 30. og 31. august 2017.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 34 (1)

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og et udvalg.
Læs hele nyheden

Velkommen til nye værnepligtige

Den 28. august byder borgmester Michael Seiding Larsen de værnepligtige på Vordingborg kaserne velkommen.
Læs hele nyheden

En god tur - Vandrefestival 2017

Mange muligheder for spændende ture de næste to uger.
Læs hele nyheden

Hvad sker der med voldgraven?

Ynglesæsonen for de grønbrogede tudser er slut og i den kommende tid vil voldgraven blive renset.
Læs hele nyheden

Foredrag og dragefestival

Integrationsrådet inviterer til foredrag med journalist og forfatter Abdel Aziz Mahmoud og dragefestival på Møn.
Læs hele nyheden

En rygende god nyhed

86 % af affaldet i byområderne er cigaretskodder. Derfor er der nu opsat askebægre flere steder i kommunen.
Læs hele nyheden

Rabatslåning - så er vi i gang

I år slåes der til skel. Derfor tager slåning af vejrabatter lidt længere tid.
Læs hele nyheden

VANDUGEN søsættes den 19. august

Udover at deltage i vandaktiviteter kan du også vinde et GoPro kamera, hvis du deler dit bedste billede fra ugen med os.
Læs hele nyheden

Folkemøde Møn Sjællands politiske sommerfestival

Fredag den 25. og lørdag den 26. august afvikles der Folkemøde på Møn.
Læs hele nyheden

Karaktergennemsnit er steget

Afgangsprøver i 9. klasse viser, at det går den rigtige vej med karaktererne.
Læs hele nyheden

Ny struktur i Borgerservice

Der sker flere ændringer i kommunens borgerservicestruktur fra den 1. september.
Læs hele nyheden

Robotterne kommer

Alle 3. klasser i Vordingborg Kommunes folkeskoler vil i det nye skoleår lære om robotteknologi.
Læs hele nyheden

Penge i puljen

Du kan stadig søge om midler til aktiviteter, der kan styrke integration og et aktivt medborgerskab i lokalområderne.
Læs hele nyheden

Gratis babyrytmik til 0-1 årige

Nyt gratis tilbud skal knytte tættere bånd mellem forældre og børn via musik og bevægelse.
Læs hele nyheden

Åbent 3D-værksted i Kulturarkaden hver anden torsdag

Kom og lær 3D-tegning, 3D-print og brug af laserskærer.
Læs hele nyheden

Rabatterne er i fuld flor

Rabatterne i kommunen blomstrer og der er kommet flere sommerfugle og insekter til.
Læs hele nyheden

Råhusentreprenør indgiver konkursbegæring

Kommunen arbejder på at få byggeriet hurtigt i gang igen.
Læs hele nyheden

Sæt kryds i kalenderen

Den 9. september, hvor The Savage Rose giver koncert til åbningsfesten af Dark Sky Park.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 32 (1)

Der er nyt referat fra seks udvalg og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Solfangeranlæg i Lendemarke

Et solfangeranlæg på 1 1/2 hektar er blevet godkendt til etablering i Lendemarke.
Læs hele nyheden

Banedanmark begynder arbejde i Vordingborg

Banedanmark starter nedramning af betonpæle de nye spor skal hvile på.
Læs hele nyheden

Miljøvenlige bæreposer til de Mønske butikker

Bæreposer lavet af majs erstatter plastic i de Mønske butikker.
Læs hele nyheden

Teenagere kommer oftere til skade i trafikken

Ny kampagne sætter fokus på teenagere i trafikken.
Læs hele nyheden

Vandrefestivalen 2017

Festivalen afholdes fra fredag den 18. august og frem til søndag den 10. september.
Læs hele nyheden

Teenagere kommer oftest til skade i trafikken

Ny kampagne "Teenager i trafikken" sætter fokus på teenagere i trafikken.
Læs hele nyheden

Karaktergennemsnit er steget

Afgangsprøver i 9. klasse viser, at det går den rigtige vej med karaktererne.
Læs hele nyheden

Pleje Plus konkurs

Vordingborg Kommune indfører nødberedskab for at hjælpe 21 borgere, som ellers ville blive berørt af Pleje Plus konkurs.
Læs hele nyheden

Vordingborg solsikker kommune

Vordingborg Kommune er godkendt som Solsikker Kommune af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder ferie (1)

Nyhedsbrevet går på sommerferie, men er tilbage i august.
Læs hele nyheden

Udflugt i Biosfæreområdet lørdag den 1. juli

Kom med på opdagelse efter tanglopper, vandmænd og små fisk.
Læs hele nyheden

Førstehjælpssatsning i to regioner

Vil du være med til at redde liv, så bliv frivillig førstehjælper i Danmark Redder Liv.
Læs hele nyheden

Billedskolen Storstrøm er åben for tilmelding

Hvis du er mellem 6 og 16 år, kan du finde spændende fritidshold eller weekendværksteder.
Læs hele nyheden

Ny direktør for Børn og Kultur

38-årige Jakob Thune er blevet ansat som ny børne- og kulturdirektør i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Åbningstider for borgerservice i juli 2017

Borgerservice Præstø og Stege indfører delvist åbent i juli 2017. Se tiderne her.
Læs hele nyheden

Vandkunsten i Stege

Den nye vandkunst på Stege Torv forventes færdig til Skt. Hans Aften og du kan godt glæde dig til resultatet.
Læs hele nyheden

Sommerbogen

Læsekonkurrence for børn: Læs og anmeld mindst tre bøger i sommerferien og vind fede præmier.
Læs hele nyheden

Oplevelsesrige strandture

Mød naturvejlederen på Præstø og Svinø strand og lær mere om livet på det lave vand.
Læs hele nyheden

Har du hørt om vores onsdagssejladser?

Der er mange spændende oplevelser på færgen IDA ind over sommeren.
Læs hele nyheden

Udflugt i Møn Biosfæreområdet

Postbåden, lodsernes ø og naturen i havnen.
Læs hele nyheden

Håb for Lindholm

Budgetoverskridelse har fået DTU til at opgive byggeriet af et nyt virusforskningscenter i Lyngby.
Læs hele nyheden

Sammen til Folkemødet

Vordingborg og seks andre kommuner sætter fokus på udvikling og udfordringer i landdistrikterne.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 24 (1)

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og to udvalg.
Læs hele nyheden

Vordingborgs gamle svømmehal får ny frist for lukning

Skærpede krav til gammel svømmehal indtil det nye vandhus står færdigt.
Læs hele nyheden

Delebil på Jungshoved

Fra 1. august til 1. januar 2018 afprøves pilotforsøg med en 9 personers delebil.
Læs hele nyheden

Næstvedvej-bro ved Fuglebæk skiftes

Fra 19. juni 2017 og ca. seks uger frem opsættes lysregulering på Næstvedvej ved Fuglebæk Pumpekanal.
Læs hele nyheden

Dagtilbud får del i Satspuljemidler

Et etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb skal sætte fokus på forældresamarbejde.
Læs hele nyheden

25.000 kr. til at styrke Farmorhusets aktiviteter

En række aktiviteter den 1. juli skal skaffe penge til Farmorhuset.
Læs hele nyheden

Viben tilbage til Bissinge

Et naturprojekt skal få tidligere ynglende fugle tilbage og skabe gode forhold for padder, flora og insekter.
Læs hele nyheden

Husk reglerne for sankthansbålet

Gør det rigtigt - så får du en brandsikker Sankt Hans.
Læs hele nyheden

Autismecenter cykler trods vind og vejr

Lånte cykler fra ældrecentre til at få brugere med ud på en fælles cykeltur.
Læs hele nyheden

Einar Mar Gudmundsson i Kulturarkaden

Islandsk succesforfatter fortæller om sine bøger.
Læs hele nyheden

eSport og elektroniske spil

Møn eSport godkendt som folkeoplysende forening.
Læs hele nyheden

Møn er Danmarks første UNESCO Biosfæreområde

Området kan være til inspiration for andre områder i og udenfor Danmark.
Læs hele nyheden

Dialogmøde om vækstvilkår

De lokale vækstvirksomheder inviteres til dialogmøde om at styrke deres fortsatte økonomiske vækst.
Læs hele nyheden

Informationsmøde om trafikken i Algade

Kom til informationsmøde om Algades fremtid mandag 12. juni 2017.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 23 (1)

Der er nyt referat fra seks udvalg og dagsorden fra to udvalg.
Læs hele nyheden

DIN MIN REN BY

Har du lagt mærke til vores nye kampagne for en renere kommune?
Læs hele nyheden

Havnens dag (1)

Kom til havnens dag lørdag den 10. juni i tre af kommunens havne.
Læs hele nyheden

Frivilligpuljen kan nu søges

Frivilligpuljen er til initiativer der understøtter Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik.
Læs hele nyheden

Ingen Sankt Hans planer?

Igen i år har du mulighed for, at opleve Sankt Hans aften til vands fra færgen Ida.
Læs hele nyheden

Vide horisonter og vild skovmad

To ture på Møn giver mulighed for at lære om og smage på vild skovmad.
Læs hele nyheden

Mød din borgmester

Nu har du mulighed for at booke borgmesteren til et møde, hvor I kan drøfte et hvilket som helst emne, idé, bekymring m.m.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 22 (1)

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsorden for seks udvalg.
Læs hele nyheden

Ny bro ved Stensbyvej i Stensved

Stensbyvej ved Lollikebæk lukkes fra torsdag den 8. juni 2017 og ca. 2 uger frem.
Læs hele nyheden

Fastfrysning af grundskyld

Regeringen har besluttet at fastfryse grundskylden for ejerboliger i 2017.
Læs hele nyheden

Lukkedage i Borgerservice

Borgerservice er lukket enkelte dage i juni 2017.
Læs hele nyheden

Indvielse af rådhusparken

Kom til indvielse af Rådhusparken fredag den 2. juni fra kl. 14.00 – 17.00.
Læs hele nyheden

Børn går forrest i beskyttelse af åer

Elever fra Kulsbjerg skole er uddannet i beskyttelse af dyrelivet i Vintersbølle Bæk og Fladbækken.
Læs hele nyheden

Vil du deltage i årets vandrefestival?

Nu kan du tilmelde dig som guide til årets vandrefestival.
Læs hele nyheden

Fejl i nyhed om publikumspodie

Der er ikke bevilget 225.000 kroner til at indkøbe et nyt publikumspodie i Den Bøhmisk Hal.
Læs hele nyheden

½ million kroner til bosætning

Vordingborg Kommune er et fantastisk sted at bo og det skal vi også fortælle resten af landet.
Læs hele nyheden

Ren kommune

Ny kampagne ’DIN MIN REN BY’ tager kampen op mod skrald i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Ny bro på Svinningevej

Derfor vil Svinningevej ved Fodegård Bro/Svinninge-Sværdborg vandløb være lukket i en periode.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 20 (1)

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og et udvalg.
Læs hele nyheden

Lukkedage ved Kristi Himmelfartsdag

Administrationen holder lukket på Kristi Himmelfartsdag og dagen efter.
Læs hele nyheden

Blåt vand til alle

Nyt søkort skal kortlægge vores historiske fortællinger, oplevelser og aktiviteter på- og under vandoverfladen.
Læs hele nyheden

Kom med til Slotshaven på Møn

Integrationsrådet inviterer interesserede til at deltage i rådets årlige naturdag søndag den 21. maj.
Læs hele nyheden

Ny vandkunst på Storetorv i Stege

I starten af juni måned påbegyndes anlægsarbejdet med etablering af en Vandkunst i Stege.
Læs hele nyheden

Ingen planer i weekenden?

Tag en tur forbi historisk botanisk have i Vordingborg og se tulipanerne i fuld flor.
Læs hele nyheden

Hvad skal der ske med trafikken i Algade?

Vordingborg Kommune vil gerne høre din mening.
Læs hele nyheden

Strande tildeles Blå Flag 2017

Friluftsrådet tildeler det Blå Flag til strande i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Tidlig indsats for sygemeldte i DGI Huset Panteren

Samtaler og træningsforløb skal få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.
Læs hele nyheden

Krible Krable i Lærkereden og Skovhuset

De to daginstitutioner har fået en mini-biotop, som tiltrækker krible krable dyr.
Læs hele nyheden

Pasning af nye træer

Få indblik i kommunens arbejde med at plante og passe nye træer.
Læs hele nyheden

Bi-venlige blomster til haverne på Møn

Biosfæreprojektet uddeler gratis frøposer til haveejere på Møn og Nyord.
Læs hele nyheden

Udstilling på Vordingborg Bibliotek

Udstillingen omhandler den planlagte forbindelse mellem Danmark og Tyskland.
Læs hele nyheden

Bygningskulturens dag 2017

Årets arrangement om vores bygningskultur i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Aftenskolerne i ny undersøgelse

Undersøgelsen skal klarlægge aftenskolernes udviklingspotentiale.
Læs hele nyheden

Mønske landmænd får øen til at blomstre

Landmændene har sået blomster til de vilde bier, der er faldet i antal.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 18

Der er nyt referat fra seks udvalg og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Dagplejen i Vordingborg fylder 50 år

Den 10. maj 2017 markerer den kommunale dagpleje sit 50 års jubilæum.
Læs hele nyheden

Daginstitutionen Skovhuset er nu DGI-certificeret

Det er den fjerde daginstitution i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Ny naturfilm om Klokkefrøen

Se den sidste film i serien om Vordingborg Kommunes paddearter.
Læs hele nyheden

Direktør stopper

Der er indgået en gensidig aftale med børne- og kulturdirektør Lisbeth Mogensen, som betyder at hun stopper.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 17

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsorden for seks udvalg.
Læs hele nyheden

Springvandet 'Skibet' i Præstø skal renoveres

Rørføringen er tæret op, og renovering er nødvendig for at bevare værket.
Læs hele nyheden

Lukkedage i foråret

Se administrationens og borgerbetjeningens lukkedage i foråret.
Læs hele nyheden

Skovens Dag

Tag familien med til Skovens Dag søndag den 7. maj 2017.
Læs hele nyheden

Nyt samarbejde mellem skoler og biblioteker

Alt børnemateriale fra e-Reolen er samlet i eReolen GO
Læs hele nyheden

Ny naturfilm; Markfirbenet

Se de fantastiske optagelser af Markfirbenet – Et sjældent krybdyr i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Nyt kursus i velfærdsteknologi

Kurset fokuserer på, hvordan man kan anvende velfærdsteknologi på det special-pædagogiske område
Læs hele nyheden

Stor ærgrelse over hvis der ikke bliver festuge i år

Vordingborg Kommune vil hjælpe det man kan for at Festugen fortsætter.
Læs hele nyheden

500.000 kroner til Stege bys 750 års købstadsjubilæum

Købstadsjubilæum markeres gennem det meste af 2018.
Læs hele nyheden

Træ væltet på Bakkebøllestien

Træets rodsystem var ædt op af en svamp, som er umulig at behandle.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 16

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og to udvalg.
Læs hele nyheden

Endnu en daginstitution får udvidet åbningstid

De fire årstider i Nyråd tilbyder fra 1. august udvidet åbningstid.
Læs hele nyheden

Byens unge inviterer til fernisering

Fredag den 28. april løfter vi sløret for de unges udstilling i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Zulu Sommerbio på Slotstorvet

ØPU har givet tilskud til visning af to nyere gratis film i august måned.
Læs hele nyheden

Befolkningsprognose 2017-2030

Befolkningsprognose viser fremgang i antal borgere i Vordingborg Kommune i de kommende år.
Læs hele nyheden

Udstillinger i Kulturarkaden

Vordingborg Kunstforening har fået midler til i alt fem udstillinger i 2017.
Læs hele nyheden

Kulturarrangementer på vej til Møn

Scene 1 byder i løbet af året på flere spændende oplevelser på Møn.
Læs hele nyheden

Møn Biosfæreprojektet udflugter i 2017

Hør mere om Biosfæreprojektet, når der inviteres på udflugter i 2017.
Læs hele nyheden

Ændringer i Tandplejen i Præstø

Pr. 1. maj skifter tandklinikken i Præstø funktion.
Læs hele nyheden

Sommeropera på Slotstorvet

Igen i år bliver der Operakoncert på Slotstorvet i Vordingborg. Datoen er lørdag den 5. august.
Læs hele nyheden

Ny naturfilm om Grønbroget tudse

Se 2. film i rækken om Vordingborg Kommunes sjældne padde-arter.
Læs hele nyheden

Nyt navn til populær pulje

Kultur-, idræts- og fritidsudvalgets aktivitets- og udviklingspulje skal fremover hedde Aktivitetspuljen.
Læs hele nyheden

Dark Sky Møn og Nyord flyver højt

Møn og Nyord som Nordens første Dark Sky Park læses nu af mere end 2 mio. via flyselskabet airberlin.
Læs hele nyheden

Tyske borgmestre på besøg

Borgmestre og embedsmænd fra nordtyske kommuner hørte om de kommende store anlægsarbejder.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 14

Der er nyt referat fra fem udvalg og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder påskeferie

Nyhedsbrevet udkommer ikke fredag den 14. april på grund af påskeferie.
Læs hele nyheden

Ny naturfilm om løvfrøen

Se den første film i en serie som Vordingborg Kommune har lavet om paddearter.
Læs hele nyheden

Naturhandleplaner er vedtaget

De kommende års naturarbejde er nu på plads.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 13

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsorden for fem udvalg.
Læs hele nyheden

Sommertid på genbrugspladserne

Igen søndagsåbent på Møn og Præstø genbrugspladser.
Læs hele nyheden

Udviklingspulje til folkeoplysning

Udviklingspuljen til folkeoplysning er igen åben for ansøgninger.
Læs hele nyheden

Frivilligpuljen kan søges nu

Frem til den 1. maj. er det muligt at søge midler fra frivilligpuljen.
Læs hele nyheden

Verdens første delebådsdestination

Vordingborg bliver verdens første delebådsdestination. Lej din båd ud til sejlads eller overnatning.
Læs hele nyheden

Banedanmark afholder informationsmøde

Informationsmøde om ny Masnedsundbro tirsdag den 4. april.
Læs hele nyheden

Likviditeten i Vordingborg Kommune er i bedring

Den gennemsnitlig kassebeholdning er i positiv fremgang.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 12

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og et udvalg.
Læs hele nyheden

Udviklingsprojekter skal styrke lokaløkonomi

ØPU har støttet to projekter som kan give lokaløkonomisk omsætning.
Læs hele nyheden

Færgen Ida er klar

Færgen Ida er klar til sæsonstart 1. maj på Bogø – Stubbekøbing Overfarten.
Læs hele nyheden

Buslinje 664 afkortes i Kastrup

Gravearbejde betyder omlægning af rute 664.
Læs hele nyheden

Støtte til 12 events

Støtte på ca. 1,5 mio. fastholder Vordingborg Kommune som Sydsjællands kultur- og oplevelsescentrum.
Læs hele nyheden

Bedre adgangsforhold i Botanisk Have

Et par små ramper anlagt med nænsom hånd.
Læs hele nyheden

Møn og Nyord første Dark Sky område i Norden

Møn og Nyord er et af de absolut bedste steder i verden at se stjerner.
Læs hele nyheden

Gang i Afkørsel 41

Tre grunde er solgt, første spadestik taget, og flere er i dialog om at placere virksomhed på Afkørsel 41.
Læs hele nyheden

Ny åben rådgivning til unge

7. – 10. klasserne får nu åbne og anonyme psykologiske rådgivninger på kommunens skoler.
Læs hele nyheden

Træfældning på Langelinie sættes i bero

Helhedsplan skal afgøre hvad der skal ske med træerne på Langelinie i Stege.
Læs hele nyheden

Det gode erhvervsklima 2017

Vordingborg kommune inviterer den 28. marts alle virksomheder til workshop om det gode erhvervsklima.
Læs hele nyheden

Milliontilskud til folkeoplysende arbejde

Flere hundrede godkendte foreninger har tilsammen fået 4,2 mio. kr. i tilskud.
Læs hele nyheden

Foråret pibler frem

Titusindvis af blomsterløg sætter allerede nu sit flotte præg på kommunen. Og det bliver endnu flottere.
Læs hele nyheden

Støtte til aktiviteter

Mange forskellige aktiviteter har fået tildelt penge fra aktivitets- og udviklingspuljen.
Læs hele nyheden

Lokalplan for Kongens Ø vedtaget

Lokalplan for feriehotel med 12 – 15 hotellejligheder på Ulvshale på Møn vedtaget.
Læs hele nyheden

Nye Vandråd undervejs

Nu kan interesseorganisationer søge om optagelse i de nye vandråd.
Læs hele nyheden

Borgmester Knud Larsen stopper

Efter 43 år har borgmester Knud Larsen valgt at stoppe i politik fredag den 31. marts.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 10

Der er nyt referat fra seks udvalg og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Kampen for en mere fair udligning fortsætter

Borgmester og viceborgmestre til møde med økonomi- og indenrigsministeren.
Læs hele nyheden

Søges: Frivillige mentorer til unge

Jobcenteret i Vordingborg søger personer, som vil bruge en times tid om ugen på at være mentor for unge.
Læs hele nyheden

Nye træer på Kalvehave Havn

Et tæt samarbejde mellem en gruppe borgere og Vordingborg Kommune fører til nye træer på Kalvehave Havn.
Læs hele nyheden

Integrationsråd tages med på råd

Integrationsrådet skal deltage i en undersøgelse om digital kommunikation med offentlige myndigheder.
Læs hele nyheden

Vordingborg Model sikrer nødvendige kompetencer

Systematisk rekruttering og videreuddannelse af sosu'er.
Læs hele nyheden

Ny viden om det lokale vand

Nye boringer skal overvåge grundvandet
Læs hele nyheden

Afslutning af projekt Forhave på Forkant

Den 3. april kan du høre om projektets anbefalinger til det lokale samarbejde.
Læs hele nyheden

Affaldsfrie kyster

Kom og vær med til at befri vores kyster for affald søndag den 2. april
Læs hele nyheden

Nyt møde i Filmværkstedet

Onsdag den 8. marts klokken 19 inviteres alle filminteresserede til opstartsmøde på Vordingborg Bibliotek.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 8

Siden fredag den 17. februar er der nyt fra: Kommunalbestyrelsen
Læs hele nyheden

Høring om besparelser i den kollektive trafik

Frem til den 13. marts er der høring om mulige besparelser i busdriften.
Læs hele nyheden

Nu kan du stille op til ungdomsrådet

Frem til den 3. marts kan du stille op til kommunens nye ungdomsråd.
Læs hele nyheden

Møde med boldklubber

27. februar er det igen tid til et møde mellem boldklubber og kommunen.
Læs hele nyheden

Vordingborg kommune har fokus på uddannelse

Første optometristpraktikant i en offentlig institution har gennemført sit praktikforløb i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Tæt på havneudvidelsen

Godt besøgt og konstruktivt borgermøde om udvidelsen af Vordingborg Havn.
Læs hele nyheden

Havneudvidelse på Masnedø

Kom til borgermøde tirsdag den 21. februar.
Læs hele nyheden

Udearealer på Panteren

Udkast til hvordan udearealerne på Panteren kan indrettes som et aktivt og inspirerende område.
Læs hele nyheden

Forårsarrangementer på biblioteket

Vordingborg Bibliotekerne satser på lokale islæt ved forårets arrangementer.
Læs hele nyheden

Vil du have grønne fingre?

Der er nu mulighed for at leje en kolonihave i Vordingborg eller Borre.
Læs hele nyheden

Mød fremtidens digitale teknik

Mød Makerspace Vordingborg på stand 62 på Vordingborg Messen.
Læs hele nyheden

Støtte uddelt til frivillige sociale foreninger

Sundheds- og Psykiatriudvalget har uddelt 785.649 kroner.
Læs hele nyheden

Træerne langs Langelinie i Stege fældes

Mistrivsel gør, at de fleste træer langs Langelinie i Stege nu fjernes.
Læs hele nyheden

Lær 3D-tegning, 3D-print eller laserskæring

Nu fast åbent værksted på Vordingborg Bibliotek hver anden uge.
Læs hele nyheden

Telefonsystem brudt ned

Et nedbrud gør, at du ikke komme i kontakt med Vordingborg Kommune via hovedtelefonnumrene.
Læs hele nyheden

Fire politikker i høring indtil 1. marts 2017

Frem til den 1. marts kan du komme med høringssvar til fire tværgående politikker.
Læs hele nyheden

Få indflydelse på trafikken i Vordingborg by?

Kom til borgermøde torsdag den 9. februar.
Læs hele nyheden

Nye skoleledere ansat

Et nyt og et kendt ansigt på skolelederposterne på Præstø og Møn skoler.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 5

Der er nyt referat fra seks udvalg og dagsorden fra to udvalg.
Læs hele nyheden

På vej mod et ungdomsråd

Nu iværksættes arbejdet med at etablere Vordingborg Kommunes nye ungdomsråd.
Læs hele nyheden

Nu vælter det gamle posthus

Mandag den 6. februar begynder nedrivningen af det tidligere posthus i Aarsleffsgade i Vordingborg by.
Læs hele nyheden

Hvordan har du det?

Tjek din E-boks, om du er blandt 2000 udvalgte i kommunen som kan deltage i en sundhedsundersøgelse.
Læs hele nyheden

Vordingborg og Faxe Kommune i it-samarbejde

Passer som de første i landet på hinandens backupdata.
Læs hele nyheden

Camønoen vandt årets turismepris

Kåret som årets bedste turismeinitiativ på SydkystDanmarks nytårskonference.
Læs hele nyheden

Uddeling af Handicapprisen 2016

Stella Stensgaard blev årets modtager af Handicapprisen.
Læs hele nyheden

Hjælp humlebierne

Lær at bygge et humlebibo og følg dem fra det tidlige forår.
Læs hele nyheden

Ny professionsaftale indgået

Lærerkreds, skolelederforening og Vordingborg Kommune indgår aftale.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 4

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsorden for seks udvalg.
Læs hele nyheden

Godt nyt for alle filminteresserede

Filmværksted på Vordingborg Bibliotek.
Læs hele nyheden

Rejsegilde på det nye Vandhus

Torsdag den 26. januar er der rejsegilde på Vordingborg Kommunes nye Vandhus. Og alle er velkomne.
Læs hele nyheden

Snegle i Algade

En snegl på vejen, er tegn på regn. Eller er det? I Algade er der opsat seks snegle til at sidde på og lege på.
Læs hele nyheden

Håndværkermøde

Kommunens håndværksvirksomheder inviteres til håndværkermøde tirsdag den 24. januar.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 3

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og et udvalg.
Læs hele nyheden

Movia informerer om Takst Sjælland

Kom og få at vide hvad Takst Sjælland betyder for dig.
Læs hele nyheden

Mød din kommune på facebook

En officiel Vordingborg Kommune Facebookside er nu i luften.
Læs hele nyheden

Elever deltager i Skolevalg 2017

I de kommende uger udfordres eleverne i folkeskolernes ældste klasser på politiske mærkesager.
Læs hele nyheden

Støttekroner skal få naturen til at blomstre

10 mio. kr skal genskabe sund natur for bl.a fisk, fugle, frøer, firben og flagermus.
Læs hele nyheden

Nedramning af betonpæle Algade 63

I uge 4 starter arbejdet med at nedramme betonpæle til det nye borgercenter på Valdemarstorvet.
Læs hele nyheden

Søg tilskud fra Velux Fonden

Hør om hvordan du som aktiv ældre kan søge Velux Fonden til frivilligt arbejde.
Læs hele nyheden

Indsats mod oversvømmelser

Voldsomme vandstigninger gav hektisk aktivitet for det fælles beredskab.
Læs hele nyheden

Søsætning af Landet mellem fjordene

Lundby- og Bårseområdet arbejder videre med aktiv borgerinddragelse og samarbejde om forskellige faciliteter.
Læs hele nyheden

Hærværk koster kommunen dyrt

Det koster kommunen dyrt at toiletter og affaldsspande i december blev udsat for hærværk.
Læs hele nyheden

Overrækkelse af Handicapprisen 2016

Handicapprisen 2016 overrækkes ved en ceremoni i byrådssalen i Vordingborg fredag den 27. januar.
Læs hele nyheden

Mere natur i børnenes baghave

Senest den 10. februar kan man søge om at få en mini-biotop til daginstitution eller skole.
Læs hele nyheden

Navneskifte

Kompetencecenter Kalvehave og Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter får fælles navn.
Læs hele nyheden

På cykel gennem Sydamerika

Klaus Michael Jensen fortæller den 17. januar om en 13.000 km. lang cykeltur.
Læs hele nyheden

Døde links i torsdagens nyhedsbrev

Genudsendelse af nyheder fra nyhedsbrevet den 22. december.
Læs hele nyheden

Undervandsoplevelser i Østersøen

I tre år sættes der fokus på oplevelser under overfladen i den vestlige del af Østersøen.
Læs hele nyheden

Åbningstider jul og nytår

Se hvilke dage vi holder lukket og find nødtelefonnumre.
Læs hele nyheden

Åben psykologisk rådgivning lukker

Ny hjemmeside giver overblik over mange andre rådgivningsmuligheder.
Læs hele nyheden

Mange tekster indsendt til kulturtalentpris

73 tekster fra unge talenter er blevet indsendt til årets kulturtalentpris.
Læs hele nyheden

Genbrug dit juletræ

Søndag den 8. januar kan dit juletræ omdannes til fx en knage, et piskeris eller knapper.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder juleferie

Næste nyhedsbrev udkommer først i det nye år.
Læs hele nyheden

Mere bredbånd på vej til Møn

Tre projekter på Møn har fået tilsagn om at få tildelt mere end 9 mio. kroner i tilskud fra regeringens bredbåndspulje
Læs hele nyheden

Fælles ledelse af to daginstitutioner

To daginstitutioner på Møn, Hjertehaven og Stege Børnehus skal fra 1. januar have fælles ledelse.
Læs hele nyheden

To daginstitutioner får nyt fælles navn

Fra 1. januar 2017 ændrer Børnehuset Tusindfryd og Børnehuset Nøddebo navn til Præstø Børnehus.
Læs hele nyheden

Feriehuse på Ulvshale

To nye planforslag for Kongens Ø, Sandvejen 27, Ulvshale på Møn er nu i høring.
Læs hele nyheden

Toiletter lukkes jul og nytår

På grund af øget risiko for hærværk, er det nødvendigt at lukke udvalgte toiletter henover jul og nytår.
Læs hele nyheden

Raketvidenskab

En 3. Klasse på Møn Skole er netop kåret som en af vinderne i fyrværkeri- kampagnens konkurrence.
Læs hele nyheden

Penge til vækstudfordringer

En målrettet erhvervsindsats skal løse vækstudfordringer i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.
Læs hele nyheden

Træerne på Havnevej

Flere af træerne på den østlige halvdel af alléen er desværre også ramt af sygdom, så nu fældes de sidste træer.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 49

Der er nyt referat fra fem udvalg og dagsorden fra et udvalg.
Læs hele nyheden

Kummer på Slotstorvet

Blomsterkummer skal regulere farten over torvet.
Læs hele nyheden

Smag på julen

Der er hyggeligt i skoven - også i den mørke tid. Og hvorfor ikke smage på et juletræ.
Læs hele nyheden

Håndværkermødet den 13. december er aflyst

Aflysning sker i samråd med Vordingborg håndværkerforening.
Læs hele nyheden

Ændringer i Tandplejen i Stensved

Børn, der bruger tandplejeklinikken i Stensved, får ny tandplejeklinik.
Læs hele nyheden

Afbrænding af haveaffald

Hvis du bor i landzone må du fra 1. december til 1. marts brænde dit eget haveaffald af på din egen grund.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 47

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og et udvalg.
Læs hele nyheden

24 kulturtavler opsat i Vordingborg

Et nyt medie til eksponering af kulturarrangementer og events i hele kommunen har set dagens lys.
Læs hele nyheden

Søg midler til integration

Frem til den 11. december kan der søges om støtte til integrationsfremmende aktiviteter.
Læs hele nyheden

Byggeplads ved Masnedsundbroen

Byggeriet af en ny Masnedsundbro vil medføre øget trafik og aktivitet i området.
Læs hele nyheden

Familieorienteret alkoholbehandling

Vordingborg Kommune vil opspore og hjælpe familier med alkoholproblemer tidligere.
Læs hele nyheden

Råd om fuglefodring i søer

Forkert fodring kan give iltsvind i kommunens søer.
Læs hele nyheden

Vordingborg Havn vil være produktionshavn

Flere konsortier har vist interesse for at anvende havnen som produktionshavn for Storstrømsbroen.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 46

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen og et udvalg.
Læs hele nyheden

Overrækkelse af Integrationspris

For første gang i syv år uddeles der i år igen en Integrationspris i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Møde om fremtidig drift af Kulsbjerg

Kom og hør om Forsvarets planer for den fremtidige drift og pleje af Kulsbjerg Øvelsesterræn.
Læs hele nyheden

Juletræstur og åbent beværterhus

Kom med på en familievenlig tur i Vinterbølle skov, i træernes tegn.
Læs hele nyheden

Lukkedag i borgerservice

Borgerservice Præstø er lukket onsdag den 23. november 2016 p.g.a. intern kursusvirksomhed.
Læs hele nyheden

Du må mere end du tror i naturen

Vil du også gerne meget mere ud i naturen, men er i tvivl om reglerne? Så er du langtfra den eneste.
Læs hele nyheden

God interesse for åbent sundhedscenter

Flere end 250 børn og voksne var til Åbent sundhedscenter i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Makerspace Vordingborg

Er du til teknik, programmering, 3D-print? Kom til makerday og workshop på Vordingborg Bibliotek 19. november.
Læs hele nyheden

Fugleinfluenza fundet på Møn

Fund af døde troldænder på Møn smittet med fugleinfluenza giver ikke risiko for smitte til mennesker.
Læs hele nyheden

ekstra møde i kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen afholder ekstraordinært møde mandag den 14. november.
Læs hele nyheden

Vinteren er her igen

Vinter betyder sne- og isglatte veje. få et overblik over vejsituationen med app'en ”vintertrafik”.
Læs hele nyheden

Retningslinjer for skolefravær

Nye retningslinjer skal skabe bedre betingelser for trivsel i folkeskolen og øge antallet af uddannelsesparate elever.
Læs hele nyheden

Fokus på udearealer i skolerne

Et nyt projekt er undervejs. Projektet skal føre til at der etableres bedre udearealer i kommunens skoler.
Læs hele nyheden

Åbent sundhedscenter

Vordingborg Sundhedscenter holder åbent hus med mange aktiviteter onsdag den 16. november.
Læs hele nyheden

Søg legater og fonde

Frem til den 25. november er det muligt at søge de legater og fonde, som Vordingborg kommune administrerer.
Læs hele nyheden

Borgmester hædrer gymnaster

Fire gymnaster fra Vordingborg kommune, fik medaljer med hjem fra europamesterskaberne.
Læs hele nyheden

Juleskov med naturdekorationer

Tag med i Ulvshaleskoven for at samle kogler, mos og andet til dine juledekorationer.
Læs hele nyheden

Nyt Byforum i Vordingborg

Et nyt Byforum skal sikre en levende bymidte i Vordingborg by.
Læs hele nyheden

Dialog om ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik

Godt møde om hvordan den netop vedtagne politik omsættes i praksis.
Læs hele nyheden

Til kamp mod tang

Fra og med badesæsonen 2017 gøres en ekstra indsats, for at fjerne tang fra en række af kommunens gode badestrande.
Læs hele nyheden

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Søndag den 20. november er sidste frist for at søge om tilskud til aktiviteter i 2017.
Læs hele nyheden

Vores gamle alleer står delvis for fald

Sygdom gør at kastanje- og ahorntræer på Bellevuevej og Høvdinggårdalle må beskæres eller fældes.
Læs hele nyheden

Miljøvenlig erhvervshavn

Bæredygtighed og miljøvenlighed står højt på dagsordenen hos Vordingborg Erhvervshavn, der vil nedbringe CO2.
Læs hele nyheden

Klyderne skal atter yngle på Avnø

Naturstyrelsen gennemfører en række indsatser, som skal forbedre levesteder og ynglesuccesen hos flere truede arter.
Læs hele nyheden

Borgerservice Præstø er lukket den 26. oktober

Borgerservice Præstø er lukket onsdag den 26. oktober.
Læs hele nyheden

Messe skal inspirere til uddannelsesvalg

Uddannelsesmessen VI ER FREMTIDEN er et helt nyt initiativ for skoleelever i 7. og 8 klasse.
Læs hele nyheden

Budgettet for 2017-2020 er godkendt

Budgetaftalen mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er godkendt som budget for 2017-2020.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 41

Der er nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober.
Læs hele nyheden

Efterårsferie: Møn og Sydsjælland i fisk

I regi af Fishing Zealand er der i masser af lystfiskearrangementer efterårsferien.
Læs hele nyheden

Fartvisere i Stege ændres

I uge 42 udskiftes solcellerne på fartviserne på Langelinie i Stege.
Læs hele nyheden

Aflæsning af vandmåler

Nu er det tid til aflæsning af vandmålere hvis du er tilknyttet privat vandværk eller har egen brønd.
Læs hele nyheden

Ny lokalplan for erhvervsområde

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte ny planlægning for erhvervsområdet ved afkørsel 41.
Læs hele nyheden

Høj fart koster liv på vejene

I Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds har 57 mennesker på fem år mistet livet på grund af for høj fart.
Læs hele nyheden

Hold stranden ren

Som et forsøg er der opsat et stativ med lommeskraldposer på Hårbølle Strand.
Læs hele nyheden

Kend din skov – Vintersbølle Skov

Søndag den 16. oktober er der masser af oplevelser at hente i Vintersbølle Skov.
Læs hele nyheden

Flertalsgruppe bag budgetaftale

Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative indgik mandag den 26. september budgetaftale for 2017.
Læs hele nyheden

Sydsjælland og Møn prioriteret

Sydsjælland/Møn er blevet valgt til udviklingsprojekt af Dansk Kyst og Naturturisme
Læs hele nyheden

Præstø får 40 nye arbejdspladser

Den amerikanske virksomhed Piper Environmental Group, inc. flytter deres hovedsæde til Præstø.
Læs hele nyheden

Rønnetræerne på Havnevej beskæres og fældes

Svamp og råd gør det nødvendigt at gøre noget ved rønnetræerne langs Havnevej i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Borgerservice Præstø lukket 5. oktober

Intern kursusvirksomhed gør at Borgerservice Præstø er lukket onsdag den 5. oktober.
Læs hele nyheden

Vordingborg er en ”grøn” by

Vordingborg placerer sig over middel i en undersøgelse af renholdelsesniveauet i 17 danske byer.
Læs hele nyheden

Integrationspris 2016

Indtil den 1. november kan du indstille kandidater til integrationsprisen 2016.
Læs hele nyheden

Kom med forslag til Handicapprisen 2016

Ind til den 11. november kan man komme med forslag til hvem der skal have handicapprisen 2016.
Læs hele nyheden

Møn og Sydsjælland går i fisk i efterårsferien

Fishing Zealand inviterer til mange arrangementer i efterårsferien.
Læs hele nyheden

Sagn og tro om Kong Asgers Høj

Søndag den 2. oktober kan du besøge den velbevarede jættestue Kong Asgers Høj på Vestmøn.
Læs hele nyheden

Borgermøde om Ny Næstvedvej

Der var stort fremmøde til borgermødet om det nye forløb af Næstvedvej.
Læs hele nyheden

Med i EU-projekt om bæredygtig lystfiskerturisme

En international digital lystfiskerportal er hovedformålet i et projekt, som også Vordingborg Kommune deltager i.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 38

Kommunalbestyrelsen har holdt møde torsdag den 22. september. Derudover er der nye dagsordener fra seks udvalg.
Læs hele nyheden

Forbedret trafiksikkerhed

På Færgegårdsvej er der etableret en krydsningshelle, så adgangen til skolen sikres endnu bedre.
Læs hele nyheden

Genbrug i 25 år

Det er 25 år siden, at genbrugspladserne blev etableret. Det gælder også genbrugspladserne i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

På sporet af Bogø

Nu er cykel- og vandrestien Bogøsporet åbnet.
Læs hele nyheden

Nyt billedkunstråd

Vordingborg Kommune nedsatte kort før sommerferien et nyt billedkunstråd, som nu arbejder på fuld kraft.
Læs hele nyheden

Informationsmøde om Næstvedvej

Kom og hør om planerne for den nye vej fra Næstvedvej til Valdemarsgade.
Læs hele nyheden

Fjordgården bliver ældreegnede boliger

Vordingborg Kommune har solgt det tidligere plejecenter Fjordgården i Præstø til ejendomsselskabet Estate Invest.
Læs hele nyheden

Borgermøde om De Røde Løbere

Plan og By og De Røde Løbere inviterer til borgermøde på Stars tirsdag den 27. september.
Læs hele nyheden

Syv toiletter har nu sms-lås

SMS-låse skal giv borgere og turister bedre og renere offentlige toiletter.
Læs hele nyheden

Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Frem til 20. november kan frivillige sociale foreninger og organisationer søge støtte til aktiviteter i 2017.
Læs hele nyheden

Billedkunstråd genoplivet

Billedkunstrådet er foreløbig nedsat for perioden 2016 og 2017.
Læs hele nyheden

Stor eSports messe afholdes på Møn

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har bevilget 50.000 kr. til afholdelse af eSport Tour på Møn.
Læs hele nyheden

Vandkunstværk i Præstø renoveres

Vandkunstværket ”Skibet” i Præstø er lukket ned, da der er konstateret flere fejl og skader på kunstværket.
Læs hele nyheden

Børnehave hjælper insekter

Børnehaven Frihaven har i løbet af sommeren 2016 plantet og passet en mini-biotop på deres legeplads.
Læs hele nyheden

Naturplejedag i Jydelejet

Du kan igen i år deltage i naturplejedagen i Jydelejet ved Møns Klint, hvor orkidéerne skal plejes.
Læs hele nyheden

Fortsat fremgang for erhvervsklimaet

Vordingborg Kommune er rykket én plads frem i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet.
Læs hele nyheden

Testkufferter skal give bedre dækning

Erhvervsudvalget giver nu mulighed for at teste sig frem til en bedre mobildækning.
Læs hele nyheden

For mange dør af uopmærksomhed

Vordingborg Kommune er med i kampagne om at koncentrere sig om kørslen når man kører bil.
Læs hele nyheden

"Åbent bibliotek" i Vordingborg

Vordingborg Bibliotek holder nu åbent ml. kl. 7.00 og 23.00 med selvbetjening i ydertimerne.
Læs hele nyheden

Ildsjæle til dansk-tyske projekter

Har du en god ide til et projekt, kan der nu søges projektmidler i kultKIT samarbejdet.
Læs hele nyheden

God dialog omkring budget 2017

Borgmester Knud Larsen er optimistisk i forhold til at opnå et bredt budgetforlig.
Læs hele nyheden

Nyt Ungecenter

Unge der vil i kontakt med Jobcenteret skal pr. 1. september henvende sig i det nyetablerede Ungecenter på Campus Vordingborg.
Læs hele nyheden

Bedre hjælp mod bl.a spiseforstyrrelse

Medarbejdere i socialpsykiatrien er blevet opkvalificeret til at yde bedre hjælp til visse lidelser.
Læs hele nyheden

På udflugt til fortiden

Kultur- og naturtilbud "på recept" gennem nyt samarbejde med museer.
Læs hele nyheden

Vandrefestivalens sidste ture

Sidste chance for at komme ud og vandre under dette års Vandrefestival er i denne weekend.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 34

Der er nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 25. august.
Læs hele nyheden

Ingen kritik af maglebysagen

Statsforvaltningen har undersøgt kommunens håndtering af kloaksagen i Magleby.
Læs hele nyheden

Vilde Vulkaner udsolgt

Knap har 11.000 børn vinket farvel til sommerens Vilde Vulkaner, før alt er udsolgt til næste års festival.
Læs hele nyheden

Mindesten på Slotstorvet

På den nationale flagdag den 5. sept. afslører veteraner den mindesten, der sættes op på Slotstorvet.
Læs hele nyheden

Budgetforhandlinger skal finde 25 mio. kr.

De kommende budgetforhandlinger indledes med en ubalance på 25 mio. kr.
Læs hele nyheden

Ny planlægning for stationsområde

Visionsoplæg skal danne baggrund for ny lokalplan for stationsområdet i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Boliger - Bøgestrøm Skole

Bøgestrøm Skole ønskes fremadrettet anvendt til boligformål.
Læs hele nyheden

Åben bibliotek og innovationsrum

Fra 1. september bliver der lange åbningstider og selvbetjening i ydertimerne på Vordingborg Bibliotek.
Læs hele nyheden

Aftentur i Fanefjord Skov

Tag med på tur og hør om skovpavillonen, skovens drift og dens fortidsminder.
Læs hele nyheden

Tag med på tur under Vandrefestivalen

Vandrefestivalen byder på to smukke vandreture langs de sydsjællandske kyster.
Læs hele nyheden

Motionsdag for kommunens pensionister

Onsdag den 14. september afholdes der motionsdag for pensionister tre steder i kommunen.
Læs hele nyheden

Vordingborg Bibliotekernes efterårsprogram

Der er både foredrag, film, oplæsning i Vordingborg Bibliotekernes efterårsprogram.
Læs hele nyheden

Høslæt ved Bønsvig Hovedskov

Igen i år inviterer Jungshoved Høslætlaug til fyraftensarrangement på en strandeng ved Bønsvig Hovedskov.
Læs hele nyheden

Sjov ved vandet på Ore Strand

Uge 34 er vanduge i Vordingborg Kommune, og der er rigtigt mange aktiviteter for både børn og voksne rundt omkring i kommunen.
Læs hele nyheden

Helhedsplan for Præstø i høring

Helhedsplanen for Præstø er i offentlig høring frem til 9. oktober. Der afholdes møde om helhedsplanen d. 18. august.
Læs hele nyheden

Gadebelysning på private fællesveje

Det undersøges hvad det vil koste husstande på private fællesveje, selv at stå for gadebelysning.
Læs hele nyheden

Gratis skolebus fra 22. august

Fra den 22. august kan alle folkeskoleelever køre gratis med skolebusserne.
Læs hele nyheden

Velkomst til nye værnepligtige

Onsdag den 24. august vil de nye værnepligtige på Vordingborg kaserne blive budt velkommen til Vordingborg.
Læs hele nyheden

Grusbanden slår til på Sjælland

Vordingborg Kommune er med i samarbejde om bedre gydeforhold for havørreder.
Læs hele nyheden

Strandtur med Kalvehave spejderne

Onsdag den 17. august kl. 16 til 19 inviterer Vordingborg Kommune og Kalvehave spejderne på tur.
Læs hele nyheden

Krible-krable grej til udlån

Naturvejlederen demonstrerer grej fra de nye krible krable rygsække, der gratis kan lånes fra bibliotekerne.
Læs hele nyheden

Vandrefestival

Nu er Vandrefestivalen skudt i gang, så kridt vandrestøvlerne og tag med på tur.
Læs hele nyheden

Skolebusser i det nye skoleår

Skolebusserne kan fra mandag den 8. august kun benyttes af elever med skolebuskort.
Læs hele nyheden

Borgerservice i Præstø er lukket i dag

Borgere skal i stedet benytte Borgerservice i Vordingborg eller Stege.
Læs hele nyheden

Endelig badetid - alger i badevandet?

Der er altid alger i havvandet, men de er sjældent et problem for badning.
Læs hele nyheden

Kultur på recept

Med 1,2 mio. fra Sundhedsstyrelsen bliver kulturelle oplevelser fra 2017 et nyt rehabiliteringstilbud.
Læs hele nyheden

Søg tilskud fra bredbåndspuljen

I visse områder med dårlig bredbåndsdækning kan der nu søges tilskud til etablering af bredbånd.
Læs hele nyheden

Tidligere start på ny Storstrømsbro

Byggeriet af en ny Storstrømsbro er blevet fremrykket med to år, og starter nu allerede i 2017.
Læs hele nyheden

SMS-lås på de offentlige toiletter

Gentagne hærværk på kommunens offentlige toiletter er til stor gene for gæsterne, og giver ekstra udgifter til istandsættelse
Læs hele nyheden

Vejarbejde i krydset Ulvshalevej/Katedralvej

Mange færdselsulykker gør at vejkrydset Ulvshalevej/Katedralvej i Stege nu bliver lysreguleret.
Læs hele nyheden

De sejlende cykelstier

Tre sejlruter med veteranskibe forbinder lokale cykelruter med de nationale cykelruter.
Læs hele nyheden

Udstilling om Bogø-færge

Udstilling om Bogø - Stubbekøbing overfarten i Kulturarkaden.
Læs hele nyheden

Nyhedsbrevet holder ferie

Nyhedsbrevet går på sommerferie, men er tilbage igen i august.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 25

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen samt fra to udvalg.
Læs hele nyheden

God erhvervsvenlighed i Vordingborg Kommune

Borgmester Knud Larsen er tilfreds med Kommunens placering i analyse om erhvervsvenlighed.
Læs hele nyheden

Mulighed for nye feriehuse på Ulvshale

En ny lokalplan skal give mulighed for at opføre 12-14 nye feriehuse ved Ulvshale på Møn.
Læs hele nyheden

Aktiviteter i det blå i sommerferien

Ved blå flag strandene i kommunen vil der på udvalgte dage være aktiviteter for børn og voksne.
Læs hele nyheden

Sansefestival i Autismecenter

Tirsdag den 21. juni blev der afholdt sansefestival i Autismecenter Storstrøm.
Læs hele nyheden

DM i landevejscykling

Vordingborg Kommune er vært ved DM i landevejscykling. Læs mere om program og trafikafvikling.
Læs hele nyheden

Tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen

Støtte til 4 projekter fra Udviklings- og Markedsføringspuljen.
Læs hele nyheden

Bygningskulturens Dag

Bevaringsforeningerne samarbejder igen i år om en fælles udflugt.
Læs hele nyheden

Sommeraktiviteter på Avnø

På Avnø er der spændende sommeraktiviteter for hele familien.
Læs hele nyheden

Regler for Skt. Hans bål

Inden du sætter ild til Skt. Hans bålet, er der nogle forholdsregler du skal sikre dig.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 24

Nyt referat fra Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling og ny dagsorden fra Kommunalbestyrelsen.
Læs hele nyheden

Borgerservice lukket 24. juni

Borgerservice i Vordingborg, Præstø og Stege er lukket fredag den 24. juni 2016.
Læs hele nyheden

Nye fakturaer

Er du leverandør til kommunen, skal du være opmærksom på, at formatet på elektroniske fakturaer bliver ændret fra 1. september 2016.
Læs hele nyheden

Ny havnerabat til sejlere

Som sejler kan du nu få den 5. overnatning gratis, når du besøger en af vores ni havne.
Læs hele nyheden

Havnens dag i Kalvehave Havn

Tag familien med til en sjov dag på Kalvehave Havn med masser af fritidsaktiviteter for både børn og voksne.
Læs hele nyheden

De vilde blomsters dag

Tag med på en botanisk vandring langs Ulvshales nordkyst søndag den 19. juni kl. 10-13.
Læs hele nyheden

Deponering for vandhus kan påvirke likviditet

Skærpet praksis indført efter at Vordingborg Kommune havde indgået aftale om nyt vandhus.
Læs hele nyheden

Grønne smileyer til Vordingborg Rådhus

Efter forskellige forbedringer er Arbejdstilsynet nu tilfreds med indeklimaet på Vordingborg Rådhus.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 23

Der er nye referater fra syv udvalg samt en dagsorden.
Læs hele nyheden

Mindre henkastet affald?

13. og 14. juni registreres henkastet affald på 12 udvalgte steder i kommunen.
Læs hele nyheden

Snorkelsti i Kalvehave

Snorkelstien ved Kalvehave havn åbnes for sæsonen med besøg af dykker og naturvejleder.
Læs hele nyheden

Børns sprog i Dagtilbud

Succes med udvikling af børns sprog i dagtilbud.
Læs hele nyheden

Frem med grensaksen

Du skal huske at beskære hække, træer og buske ud mod vejen.
Læs hele nyheden

Sommerblomster

Pænt fremmøde til åbent hus i kommunens gartneri.
Læs hele nyheden

Regulering af ejendomsskat

15.662 grundejere i Vordingborg Kommune skal betale mindre i ejendomsskat i 2016.
Læs hele nyheden

Inspektion af legepladser

Det årlige tilsyn med legepladserne i Vordingborg Kommune er lige nu i gang.
Læs hele nyheden

Kører du bil, når du har drukket?

Vordingborg Kommune er med i ny kampagne mod spritkørsel.
Læs hele nyheden

Få besøg af en naturkonsulent

Fristen for at få besøg af en naturkonsulent udløber den 10. juni 2016.
Læs hele nyheden

Nyheder fra kommunalbestyrelsen

På dagsordenen var blandt andet et nyt fælles projekt i Ørslev og en ny Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitik.
Læs hele nyheden

Ny bro over Orevej

Vordingborg Kommune og BaneDanmark fælles om at opføre ny bro over Orevej.
Læs hele nyheden

ÅBNINGSFEST I BYKONTORET

Som optakt til Kulturnatten er den røde løber igen rullet ud, når Bykontoret åbner sine døre for byens borgere.
Læs hele nyheden

Kontanthjælp mellem to uddannelser

Dine muligheder og rettigheder, når du er mellem to uddannelser.
Læs hele nyheden

Havnens Dag

Klintholm, Præstø og Vordingborg Nordhavn inviterer til åbent hus søndag den 29. maj.
Læs hele nyheden

Mere papir, tak! - stort som småt

Indsamling af mere papir kan spare kommunen for 500.000 kr.
Læs hele nyheden

Cykeltur på Møns Klint - kridt og orkideer

Tag med på tur gennem Danmarks mest bjergtagende natur.
Læs hele nyheden

Løvfrøerne gav koncert i nattemørket

Stort fremmøde og mange løvfrøer på løvfrøtur til Sydgården og Bøndernes Egehoved.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 20

Der er nyheder fra Kommunalbestyrelsen og to politiske udvalg.
Læs hele nyheden

Virksomheder har fået bedre vilkår

Flere års arbejde med at skabe bedre vilkår for kommunens lokale virksomheder har givet resultater.
Læs hele nyheden

Ny kulturprisaftale med Lollands Bank

Aftale mellem Vordingborg Kommune og Lollands Bank sikrer kulturpriserne det næste år.
Læs hele nyheden

Kommunal opbakning til Aqua Park Møn

Aquapark Møns potentiale undersøges .
Læs hele nyheden

Puljemidler til integration og medborgerskab

Har du en god ide, så hører Integrationsrådet gerne fra dig
Læs hele nyheden

SOSU-klar – et projekt for nysgerrige ledige

Kompetenceudvikling er blandt nøgleordene i Vordingborg-projekt.
Læs hele nyheden

En aften hvor vi går i fisk

Fyraftens-udflugt om lystfiskeri og vandet omkring Møn.
Læs hele nyheden

Mellemfinansiering af LAG-støttede projekter

Mulighed for midlertidige kommunale lån til visse støttede LAG-projekter.
Læs hele nyheden

Borgerservice Præstø lukket 25. maj

Borgerservice Præstø er lukket onsdag den 25. maj.
Læs hele nyheden

Lokalplan for nyt hotel på Sydhavnen

Opbakning til lokal investors planer om hotel og havnebad.
Læs hele nyheden

Nyt bibliotekssystem

Skift af bibliotekssystem giver færre muligheder i en kort periode.
Læs hele nyheden

Sommerens blomsterprogram

Kom til Åbent Hus i Gartneriet på Bogøvej 5.
Læs hele nyheden

Forhave på forkant

Kom til kick off møde og vær med til at styrke nærdemokratiet.
Læs hele nyheden

Nyt om politik uge 19

Der er kommet nyt referat fra et politisk udvalg.
Læs hele nyheden

Oplev Biosfære-ideen i naturen

Fyraftens-udflugt om liv og arbejde i balance med naturen
Læs hele nyheden

Tilskud til naturpleje

Få viden om tilskud og om naturindholdet på din ejendom
Læs hele nyheden

Test-og-tjek dag i Stege 18. maj

Bliv tjekket for KOL, diabetes 2 og forhøjet blodtryk.
Læs hele nyheden

Blomsterkummer på Slotstorvet

Blomsterkummer skal regulere farten over torvet.
Læs hele nyheden

Orkideer og løvfrøer

Tur til Kulsbjerg med Sundheds naturvejleder
Læs hele nyheden

Succesrig temadag for sundhedsplejersker

Sundhedsplejersker fra regionen var samlet i Vordingborg.
Læs hele nyheden

Forkert artikel om erhvervsvenlighed

Sjællandske har desværre bragt en artikel baseret på sidste års analyse fra Dansk Byggeri.
Læs hele nyheden

Landsbyhøjskole

Første landsbyhøjskole på Sjælland er gennemført.
Læs hele nyheden

Ferietid i Borgerservice

Ændret åbningstid for Borgerservice i Stege og Præstø i juli måned.
Læs hele nyheden

ZBC City-bazar i Algade

Bazar i Algade 18A torsdag den 26. og fredag den 27. maj fra kl. 10-17.
Læs hele nyheden

Liselund og Pomlerende

Tag med på tur til dramatiske kyster og lysegrønne bøge
Læs hele nyheden

Løvfrø-tur til Sydgårdens arealer

Kom med på løvfrø-tur den 13. maj.
Læs hele nyheden

Naturkunstnere på visit

Nogle af Danmarks bedste naturkunstnere gæster kommunen fra 8. - 14. maj
Læs hele nyheden

Samarbejde om bredbåndspulje

Erhvervsudvalget vil samarbejde om ny bredbåndspulje
Læs hele nyheden

Nyt om politik (1) (1)

Se beslutninger fra kommunalbestyrelsens møde den 28. april.
Læs hele nyheden

Kulsbjerg Skole fik besøg af DR Ultra

4. A. blev udvalgt til at deltage på baggrund af skolens it-profil.
Læs hele nyheden

Ny kontrakt på lukkede skolebusser

Fladså Turist A/S vinder kontrakten på skolebuskørsel i de næste 6 år
Læs hele nyheden

Ny vejbelægning i Mern

I maj påbegynder Vej, Park & Havneservice renovering af nogle af fortovene i Mern
Læs hele nyheden

Skovens Dag 1. maj i Faksinge skov

Den 1. maj afholdes der Skovens Dag i Faksinge Skov
Læs hele nyheden

Tag familien med på anemone-tur

Lørdag den 30. april er der anemone-tur for hele familien.
Læs hele nyheden

Broarbejde

Reparation af broen der fører Næstvedvej over Brovejen
Læs hele nyheden

Ellens Cabaret

Borgerne i Stege kan nu glæde sig til at få et nyt grønt område, som skal forbinde voldanlægget med Stege Bugt.
Læs hele nyheden

Springvandene tændes

Kommunens springvand tændes den 23/24 april.
Læs hele nyheden

Nyt om politik (1)

Der er kommet nyt referat fra et politisk udvalg.
Læs hele nyheden

Solcelleanlæg i barmosen

Planlægning af et ca. 100 ha. stort solcelleanlæg i Barmosen nord for Vordingborg er i gang.
Læs hele nyheden

Gadelys private fællesveje

Plan for overdragelse af gadebelysning på private fællesveje vedtaget.
Læs hele nyheden

Nu blomstrer kommunen

Vordingborg kommune tager sig ekstra flot ud i disse, dage, hvor blomsterløgene springer ud.
Læs hele nyheden

Karla gæster Tandplejen

Hospitalsklovnen Karla gæster igen Tandplejeklinikken.
Læs hele nyheden

Sænk Farten

Halvdelen af trafikulykkerne sker med for høj fart.
Læs hele nyheden

Stege Badeanstalt

Teknik- og Miljøudvalget igangsætter proces om etablering af Stege Badeanstalt.
Læs hele nyheden

Natur-tur til Ulvshale

Tag med på tur rundt på Ulvshale og oplev foråret og de mange anemoner, som nu blomstrer i skovbunden.
Læs hele nyheden

Innovations- og læringsrum

Et innovations- og læringsrum er undervejs på Vordingborg Bibliotek.
Læs hele nyheden

Måske mere liv på Stege Torv

Café Frederik VII på Stege Torv udbygges måske alligevel.
Læs hele nyheden

Sortér og giv brugt pap nyt liv

Vidste du, at vores papemballage drømmer om at få et nyt liv?
Læs hele nyheden

Malerier af Ann-Lisbeth Sanvig

Kunstudstilling i Kulturarkaden: "Vanitas - livets tomhed og forgængelighed i en anderledes fortolkning".
Læs hele nyheden

Intelligente skraldespande

Intelligente skraldespande skal være med til at gøre kommunen renere.
Læs hele nyheden

Makerday og workshop

Se og leg med 3D print, programmering af robotter og elektronik.
Læs hele nyheden

Indsats for sjældne padde-arter

Vordingborg Kommune eftersøger sjældne padder i uge 15 – 25
Læs hele nyheden

Rygestop med et twist

Der er fuld gang i forårets mange rygestopforløb. Og om få uger starter kurset Rygestop & fitness.
Læs hele nyheden

Brand og terrorøvelse

Vordingborg Rådhus blev lukket tirsdag den 5. april på grund af en øvelse i Vordingborg by.
Læs hele nyheden

Nyt om politik (2)

Se beslutninger fra kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.
Læs hele nyheden

Tandplejen med i Familie på vej

Sundhedsplejen har succes med deres tilbud ”Familie på Vej”. Nu styrkes tilbuddet yderligere.
Læs hele nyheden

Møde om risikoberedskab

Den 7. april afholdes offentligt møde om risikoberedskab på Vesthavnen.
Læs hele nyheden

Flere vil flytte til Vordingborg

Mange tilflyttere har ifølge Dagbladet Politiken set fordelene i at bo i storbyens forhave.
Læs hele nyheden

Bebyggelsesplan for Antonihøjen

Der er nu fundet en vinder af arkitektkonkurrencen for Antonihøjen.
Læs hele nyheden

Har du husket at indstille skiven?

Det en god ide, at tjekke din elektroniske P-skive inden du parkerer din bil.
Læs hele nyheden

Nyt om Vandhuset

Vordingborg Kommune har nu valgt leverandør til det nye vandhus på Panteren.
Læs hele nyheden

Nye store oplevelser på vej

En række lokale events har netop fået tildelt i alt 1.827.000 kroner i støtte.
Læs hele nyheden

Træning i erhvervsservice

Medarbejdere og ledere fra teknik og miljøområdet har trænet i at give en bedre erhversservice.
Læs hele nyheden

Mindesten på Slotstorvet

En mindesten for faldne kvinder og mænd siden 1948 opsættes nu på Slotstorvet.
Læs hele nyheden

Nyt fra de politiske udvalg

Der er kommet nyt referat fra et politisk udvalg.
Læs hele nyheden

Adgang til byggesager

Digitalisering af kommunens byggearkiv stopper midlertidigt adgang til nogle byggesager.
Læs hele nyheden

Ny skolechef

Udviklingschef på EUC Sjælland Søren Kokholm er blevet ansat som ny skolechef. Han tiltræder den 1. maj.
Læs hele nyheden

Bo og Naboskab inviterede i bio

Pårørende i Bo og Naboskab Vordingborg-Møn og Præstø var til dialogmøde i Stege bio.
Læs hele nyheden

Camønoen

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har besluttet at støtte åbningen med 125.000 kr.
Læs hele nyheden

Nye borgere frem mod 2029

Prognosen for 2016 - 2029 viser en lille stigning i antal borgere i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Silo Bio på Østmøn

Med kommunetilskud kan Silo Bio på Østmøn måske igen vise film under åben himmel.
Læs hele nyheden

Stavreby Gadekær

Byens beboere, gæster og cykelturister skal have et nyt forskønnet mødested.
Læs hele nyheden

Højskole skal redde landsbyer

20 ildsjæle fra Lokalråd skal på Landsbyhøjskole og få ideer til arbejdet med lokal udvikling.
Læs hele nyheden

Drømmen om Det Danske Landsted

Nyt projekt skal markedsføre flexboliger i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommuner.
Læs hele nyheden

Invitation til erhvervspanel

Alle virksomheder i Vordingborg Kommune inviteres til at deltage i et kommunalt erhvervspanel.
Læs hele nyheden

Ny vognmand henter affald

Vognmand M. Larsen overtager indsamlingen af affald i Vordingborg Kommune.
Læs hele nyheden

Svend Gønge og Præstø Skoler

Administrationen foreslår at Svend Gønge og Præstø skoledistrikter slås sammen.
Læs hele nyheden

Vandrefestival

Kunne du tænke dig at være turleder til årets Vandrefestival? Så mød op til opstartsmøde i Beværterhuset den 17. marts.
Læs hele nyheden

Cykeltur gennem Viemose Skov

Oplev gravhøje og nyd udsigten til vandet fra cykel den 16. marts kl. 12-15.
Læs hele nyheden

Sæler, havørne og livet i fjorden

Tag hele familien med til naturdag på Avnø den 13. marts kl. 10.30 til ca. 13.30.
Læs hele nyheden

Dialogmøde med DGI Storstrøm

Foreninger inviteres til møde med DGI om udvikling af kystnære områder til aktiviteter.
Læs hele nyheden

Måske stop til vindmøller

Kommunalbestyrelsen beslutter den 31. marts om planlægningen af vindmøller skal sættes i bero.
Læs hele nyheden

Camøno på Møn, Nyord og Bogø

Palmesøndag den 20. marts åbnes Camønoen med tre temavandringer.
Læs hele nyheden

Bro til kørestole i Nyråd

Nu kan kørestolsbrugere og lystfiskere komme tæt på naturen ved Hulemosesøen.
Læs hele nyheden

GPS-opmåling af drikkevandsbrønde

Placeringen af private drikkevandsbrønde er nu blevet registreret.
Læs hele nyheden

Anbragte børns faglighed

Nyt læringsforløb skal styrke fagligheden for børn anbragt udenfor hjemmet.
Læs hele nyheden