Spildevand og regnvand

Håndtering af spildevand er fordelt mellem os og Vordingborg Spildevand A/S.

  • Vordingborg Spildevand A/S varetager drift af spildevand i kloakerede områder.
  • Vi varetager myndighedsopgaver på spildevand.
  • Alle forhold om håndtering af spildevand kræver en tilladelse af kommunen.
  • Hvis man får påbud om forbedret spildevandsrensning eller påbud om tilslutning til kloak, kan nogle særligt økonomisk trængte ejere søge om udsættelse mm.


Du vil få en e-mail når der sket en ændring på denne side