Borgerlig vielse

Borgerlige vielser foretages af borgmesteren eller en person, som borgmesteren har bemyndiget hertil blandt sit personale eller blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Vielsen foregår på det sted, som Kommunalbestyrelsen har anvist, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i eget hjem, i en skov eller park.

Borgerlige vielser foretages onsdag, fredag og lørdag på Kornerups Rådhus, Algade 97, 4760 Vordingborg.

Borgerlige vielser udenfor rådhuset tilbydes på lørdage.
Vielser som foretages udenfor rådhuset, her beregnes et gebyr på kr. 1.000,-

Et ønske om vielse på andre hverdage, vielse på søn- & helligdage, ønske om bestemt giftefoged o.lign., vil kun kunne ske efter særskilt aftale.

For at blive gift skal I udfylde en ægteskabserklæring på Borger.dk

  • En vielse skal overværes af mindst to vidner.
  • Hvis I ikke selv ønsker at medbringe vidner, udpeges der to vidner blandt kommunens medarbejdere ved vielser på hverdage, men kun efter særlig aftale om lørdagen. 
  • Ved vielse på Rådhuset skal I af hensyn til arrangementet meddele, hvor mange personer der vil være til stede ved vielsen.
  • Vielsesattesten udleveres straks efter vielsen.
Kontakt

Borgerservice Vordingborg

Algade 63
4760 Vordingborg
Personligt fremmøde på Borgerservice kun efter aftale.
 
Åbningstider
Mandag-tirsdag 10-15
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
 
Telefontider
55 36 36 36
Mandag-fredag 9-12
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.

 

Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Møn

Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Præstø

Lindevej 45
4720 Præstø
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13