Socialt frikort

Med et socialt frikort kan udsatte borgere tjene op til 40.000 kroner om året uden at blive modregnet i kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

For at være i målgruppen for et socialt frikort kræver det:

  • At du har særlige sociale problemer (eks. psykiske lidelser, misbrug eller hjemløshed) som gør, at du er i målgruppen for at modtage støtte efter afsnit V i lov om social service (eks. socialpædagogisk støtte). Du behøver ikke allerede at modtage støtte eller begynde på det.
  • At du har opholdt dig i Riget (Danmark, Grønland og Færøerne) i sammenlagt 9 ud af de seneste 10 år.
  • At du ikke har været i almindelig uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år.

 Læs mere og søg om socialt frikort på Borger.dk

HVAD SKER DER MED MIN ANSØGNING?

Først bliver opholdskravet, uddannelse og arbejdsindkomst tjekket i Borgerservice. Hvis du ikke opfylder de krav, vil du få afslag på din ansøgning.

Hvis du opfylder de krav, vil din ansøgning blive sendt videre til Afdeling for Psykiatri og Handicap. Her vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, dine ressourcer og dine behov, og om du har særlige sociale problemer. Ud fra den vurdering vil du modtage en afgørelse på din ansøgning.

Hvis du får et socialt frikort, får du et femcifret frikort-nummer. Når du finder et arbejde, skal din arbejdsgiver gå med til at indberette det, du tjener, i IT-løsningen på www.socialtfrikort.dk. Arbejdsgiver skal bruge dit frikortnummer, for at indberette det du tjener. 

Hvis du har NemID, kan du på www.socialtfrikort.dk følge med i hvor mange penge, du har tjent på dit frikort, og se dit frikortsnummer. Hvis du ikke har NemID, kan en sagsbehandler i Borgerservice se det for dig og printe et fysisk frikort til dig.

Her kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om socialt frikort. 

Hvilket arbejde kan jeg bruge mit socialt frikort til?
Arbejdet skal være almindeligt, ustøttet arbejde i offentlige eller private virksomheder. Det vil sige, at det eks. ikke kan være arbejde i løntilskud eller arbejde for privatpersoner eller egen, selvstændig virksomhed. Din arbejdsgiver skal gå med til at indberette det, du arbejder, på www.socialtfrikort.dk 

Vil det arbejde, jeg udfører på et socialt frikort, have indflydelse på min fritagelse fra 225 timers-reglen? 
En fritagelse fra 225 timers-reglen er taget ud fra en vurdering af din aktuelle arbejdsevne, og derfor skal der løbende tages stilling til fritagelsen. Hvis du er fritaget for 225 timers-reglen, men arbejder meget i en periode på et socialt frikort, vil det kunne indgå i sagsbehandlerens vurdering af din arbejdsevne.

Vil de timer, jeg arbejder på et socialt frikort, tælle mod kravet i 225 timers-reglen? 
Ja, da der er tale om ustøttet, ordinært arbejde, tæller arbejdet med. I IT-løsningen til det sociale frikort bliver der dog ikke registreret antallet af timer, som du har arbejdet – kun hvilket beløb, du har tjent på frikortet. Derfor bruges en omregningsfaktor til at beregne antallet af timer.

Vil det, jeg tjener på et socialt frikort tælle mod grænsen for ”anden indkomst”, når jeg får førtidspension? 
Nej.

Tæller indtægter fra arbejdsdusører fra beskyttet beskæftigelse som en arbejdsindkomst, og derfor mod de 10.000 kr. jeg max. må have tjent det seneste år for at kunne få et socialt frikort? 
Ja.

Tæller de optjente feriepenge og ATP med i de 20.000 kr. jeg må tjene pr. år? 
Ja.

Er jeg som folkepensionist eller førtidspensionist i målgruppen for et socialt frikort? 
Ja, hvis du opfylder de andre krav.

Hvis jeg ikke tjener alle 20.000 kr. i 2019, overføres restbeløbet så til 2020? 
Nej.

Hvad hvis jeg ikke har NemID? 
Du behøver ikke have et NemID for at få et socialt frikort. NemID bruges kun til, at du kan tilgå IT-løsningen på www.socialtfrikort.dk, hvor du bl.a. kan se sit frikortnummer og hvor meget, du har tjent på frikortet. Din sagsbehandler i kommunen kan se disse ting for dig, og printe et fysisk frikort til borgeren, så du behøver ikke selv at kunne det.

Hvad hvis jeg har været indskrevet i ordinær uddannelse inden for det seneste år, men været sygemeldt fra uddannelsen? 
Socialstyrelsen argumenterer for, at du i så fald ikke har modtaget undervisning, og derfor ikke har været under ordinær uddannelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået tildelt socialt frikort og flytter til en anden kommune? 
Dit frikort følger dig, og du behøver derfor ikke søge om et socialt frikort igen.

Kontakt

Borgerservice Vordingborg

Algade 63
4760 Vordingborg
Personligt fremmøde på Borgerservice kun efter aftale.
 
Åbningstider
Mandag-tirsdag 10-15
Onsdag lukket
Torsdag 10-17
Fredag 10-13
 
Telefontider
55 36 36 36
Mandag-fredag 9-12
 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Møn

Møllebrøndstræde 12
4780 Stege
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13
Kontakt

Bibliotek og Borgerservice Præstø

Lindevej 45
4720 Præstø
 
Åbningstider
Mandag - tirsdag 12-16
Onsdag Selvbetjent bibliotek
Torsdag 12-17
Fredag 10-13