Analyse af fritidsfaciliteter 2023-2024

Vordingborg Kommune har fra november 2023 til april 2024 gennemført en analyse af bygninger, faciliteter og service på kultur- og fritidsområdet.
Arbejdet danner nu grundlag for, hvordan kommunen fremadrettet skal prioritere.

Analysen er afsluttet og rapport og anbefalinger har været i offentlig høring i perioden 3. – 24. maj 2024. Anbefalingerne er blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2024. Det betyder, at der nu igangsættes en proces med udgangspunkt i anbefalingerne i undersøgelsen. 

Du kan finde et resume af anbefalingerne her

Du kan få overblik over hele sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsen her

Du kan se den reviderede rapport pr. medio juli 2024 (korrektioner indarbejdet efter høring og behandling) her. Høringsudgaven af rapport og bilag finder du i menuen nedenfor.

De foreninger, hvor anbefalingerne vil få en betydning, vil blive kontaktet direkte af administrationen i Vordingborg Kommune snarest muligt.

Du er meget velkommen til at skrive til faciliteter@vordingborg.dk, hvis du har spørgsmål til analysen.

Vi takker for alle bidrag og for god dialog.

Det er kommunens mål at stille de bedst mulige fysiske rammer til rådighed, men det skal ske under hensyntagen til kommunens økonomi, så pengene bruges klogt, både hvad angår udgifter til drift og vedligehold.

Analysens fem formål er:

 • Bygningskvalitet: At skabe grundlag for at opnå den bedst mulige kvalitet i forhold til brugernes behov.
 • Serviceniveau: At sikre grundlag for et tilfredsstillende og ensartet serviceniveau til brugerne under hensyntagen til lokale forhold. Det kan for eksempel være rengøring, mindre indvendigt vedligehold eller pleje af udearealer.
 • Arealudnyttelse: At sikre grundlag for at opnå så mange aktive arealer som muligt med høj belægning. Det kan for eksempel være at samle aktiviteter, så anvendelsesgraden øges nogle steder, hvorimod andre faciliteter kan undværes.
 • Økonomi: At skabe grundlag for at forbedre kommunens økonomi på området. Det kan for eksempel ske ved at nedbringe driftsudgifter eller afhænde bygninger eller faciliteter, der kan undværes.
 • Kendskabsgrad: For at sikre kvalitet, service og en samtidig sund økonomi er det nødvendigt, at kommunen styrker sit facilitetsbehovet hos foreninger og kulturtilbud.

Analysegrundlaget:

Økonomiudvalget besluttede d. 22. november 2023 at sætte analysen i gang efter indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Teknikudvalget. 

Kommunen ønsker at finde gode løsninger i samarbejde med kultur- og fritidslivet. Derfor er alle berørte foreninger, kulturtilbud og andre relevante parter inviteret til at deltage i analysen.

Der er udsendt et spørgeskema i januar 2024 og afholdt en række møder med foreninger og kulturtilbud i det omfang, der har været ønske og behov for det.

I spørgeskemaet er foreninger og kulturtilbud bedt om at svare på spørgsmål inden for tre temaer:

 • Kvaliteten af indendørs og udendørs faciliteter
 • Det serviceniveau, kommunen leverer
 • Hvordan faciliteterne bliver anvendt.

Den overordnede tidsplan for inddragelse har været:

 • Januar 2024: Udsendelse af spørgeskema om kvalitet, service og brug af faciliteter
 • Januar/Februar 2024: Dialog-møder på udvalgte områder
 • Februar 2024: Drop-in møder i købstæderne
 • Marts/april 2024: Analyse og dialog-møder på udvalgte områder
 • Maj 2024: Høring af udarbejdet rapport

Der er i Vordingborg Kommune ca. 500 foreninger og kulturtilbud, hvoraf en stor del anvender kommunale bygninger og faciliteter.

Fritidsvane- og facilitetsundersøgelse 2019

I 2019 fik Vordingborg Kommune lavet en fritidsvane- og facilitetsundersøgelse af Syddansk Universitet med fokus på faciliteter til idræt og brugen af faciliteterne. Resultaterne fra denne undersøgelse indgår som baggrund i den nye analyse 2023, som har et lidt andet fokus.

Teknisk gennemgang af idrætshaller og sale 2019

Udover Fritidsvane- og facilitetsundersøgelsen i 2019 fik Vordingborg Kommune gennemført en teknisk gennemgang af kommunale idrætshaller og gymnastiksale samt de selvejende haller som kommunen køber timer i. Den tekniske gennemgang blev udført at Friis Andersen Arkitekter. 

Rapport om efterslæb på vedligeholdelse 2022

I 2022 har rådgivningsfirmaet COWI vurderet kvaliteten af Vordingborg Kommunens bygninger, herunder en række bygninger på kultur- og fritidsområdet. Vurderingen indeholder blandt andet prisoverslag på det vedligeholdelsesefterslæb, der er på bygningerne. Denne rapport indgår også som baggrund for den nye analyse i 2023-2024.

Kontakt

Teknisk Sekretariat

Østergaardstræde 1A
4772 Langebæk
Personligt fremmøde kun efter aftale.

Telefontid
55 36 24 00
Mandag til fredag 9.00 - 12.00

Har du behov for at sende en sikker mail til Teknisk Sekretariat, skal den sendes via Digital Post på borger.dk