Hjælpemidler

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der begrænser dig i hverdagen, kan du søge os om at få bevilliget et eller flere hjælpemidler. På siderne her kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om forskellige typer af hjælpemidler. 

Genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder

For eksempel rollator, badebænk, kørestol eller rampe

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler kan f.eks. være proteser, bandager, korset, diabetesmaterialer, fodindlæg m.m.

Stomi- og inkontinenshjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler som bleer, katetre og stomi-materialer

Tilpasning af bolig

Hvis du eller din familie har brug for at få tilpasset jeres bolig, for at I kan være i den. 

Handicapbiler

Få støtte til at købe eller tilpasse en bil, der passer til dit eller din barns handicap.

Høre- eller synshjælpemidler

Høreapparater, særlige briller, lupper eller andet. 

Nødkald

Hvis du har brug for at kunne tilkalde akut hjælp

Reparation af hjælpemidler

Hvad gør du, hvis dit hjælpemiddel går i stykker?

Borgerservice

Skal du bestille tid i Borgerservice?

Bestil tid til nyt pas, kørekort med mere her.

Tidsbestilling i Borgerservice