Borgerrådgiver

Borgernes uafhængige rådgiver og vejleder

Borgerrådgiveren er et gratis tilbud for alle borgere og virksomheder i kommunen, hvis
vigtigste funktion er at styrke dialogen mellem borgeren og kommunen
og bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens myndighedsafdelinger,
og refererer direkte til kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med følgende:

 • Borgerrådgiveren yder hjælp og vejledning
 • Du kan få hjælp til at forstå afgørelser/breve eller konsekvenserne af afgørelsen
 • Du kan få hjælp og vejledning til at finde og kontakte afdelinger m.fl. og medarbejdere i Vordingborg Kommune
 • Du kan få hjælp til hvordan du skal klage over en afgørelse
 • Borgerrådgiveren kan også være mægler - og være med til at genskabe den gode dialog, hvis du oplever dig misforstået af din sagsbehandler/administrative myndighed
 • Du kan få vejledning i hvordan du kan klage over serviceoplevelsen i dit møde med kommunens medarbejdere

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • vurdere om din sag skulle have haft en anden afgørelse, og kan ikke ændre på den afgørelse, som du har fået
 • være din bisidder eller partrepræsentant
 • skrive din klage for dig, men alene vejlede om, hvad du kan bruge af argumenter
 • behandle sager/afgørelser, som er mere end et år gamle
 • behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveauer 

Henvendelser med personfølsomme oplysninger

Når du henvender dig til borgerrådgiveren vil du blive bedt om at oplyse dit cpr. nummer
- dette for din henvendelse skal registreres i henhold til persondataloven.

Hvis du vil sende personfølsomme oplysninger ( f.eks. afgørelser) skal du gøre det via digital post på borger.dk.

Fuldmagtserklæring - når du henvender dig på vegne af en anden person

Samtykkeerklæring - når borgerrådgiveren går videre ind i din sag