• Oplever du fejl i en rutebeskrivelse, din GPS sender dig et forkert sted hen - eller at der ledes trafik forbi din ejendom (selvom der fx er tale om privat vej) kan du læse mere om hvad du kan gøre hos Danmarks Adresser.

I de digitale kort kan du se matrikelskel sammen med flyfotos og andre grundkort. Du skal være opmærksom på, at matrikelskellenes placering ikke nødvendigvis bliver vist korrekt. Det er forholdene i marken, der afgør hvor skellene ligger placeret, f.eks. i form af skelpæle og hegn.

Ønsker du at få den helt nøjagtige afgrænsning af din matrikel eller grund, skal du kontakte en praktiserende landinspektør, som kan foretage en opmåling på stedet. Du skal selv betale landinspektøren.

Oplysningerne på de enkelte korttemaer beskriver en her- og nu situation.

  • Temaerne bliver ajourført løbende, når der sker ændringer, eller når vi registrerer mangler og fejl
  • Ikke alle temaer er tegnet med samme nøjagtighed
  • En række temaer bliver kun vist, hvis du zoomer tilstrækkeligt langt ind i kortet. Hvis du er udenfor zoomniveau vil temaets afkrydsningsboks være grå
Kontakt

Team GIS

Østergaardstræde 1A
4772 Langebæk
Personligt fremmøde kun efter aftale

Telefontid
55 36 24 00
Mandag til fredag kl. 9.00 - 12.00

Send os en mail

Denne mail er ikke egnet til at sende personfølsomme oplysninger.

Har du behov for at sende en sikker mail til Team GIS, skal den sendes via Digital Post på borger.dk

Planforhold

Planer på din ejendom?

Matrikelkort

Bliv klogere på matrikelkortet

Forurening

Er din grund forurenet?