Høringer og annonceringer

Folkeoplysning

Folkeoplysningsrådet og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har i tæt samarbejde udarbejdet en folkeoplysningsstrategi. Alle interesserede foreninger og borgere har været inviteret til et stormøde for at bidrage med input til denne strategi. Nu er strategien samlet og skrevet sammen, og på sidste møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 3. marts 2020, blev det besluttet at sende strategien i høring.

Folkeoplysningsstrategi 2020-2025

Høringsperioden løber fra den 10-3-2020 til den 1-4-2020.

Spørgsmål og høringssvar sendes til kulturogfritid@vordingborg.dk

De indkomne høringssvar vil blive behandlet i Folkeoplysningsrådet den 16-4-2020 og i Udvalget for Kultur , Idræt og fritid den 5-5-2020.

Folkeoplysningsstrategien behandles af Kommunalbestyrelsen den 27-5-2020.

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra d. 27. marts til d. 24. april

Klagefristen løber fra d. 26. marts til d. 23. april 2020

Klagefristen løber fra d. 25. marts 2020 – 22. april 2020.

Klagefristen løber fra d. 19. marts til d. 16. april 2020

Klagefristen løber fra d. 17. marts til d. 14. april

Klagefristen løber fra d. 16. marts til d. 14. april 2020 

Planer

Strategiplan

Vedtaget d. 26. februar 2020

Planer i forslag

Høringsperiode fra d. 18. marts til d. 13. maj 2020

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber d. 6. april 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber d. 30. marts 2020 kl. 23:59

Klagefristen udløber d. 20. marts 2020 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Bemyndigelsen gælder fra den 11. marts til den 1. maj 2020

 Klagefristen løber fra den 2. marts til den 30. marts 2020

Bemyndigelsen gælder fra den 1. januar 2020 til den 1. april 2020