Høringer og annonceringer

Landbrug

Høringsperioden løber fra den 27. august til og med den 24. september 2019
Bemærkninger eller forslag til ansøgningen skal sendes skriftligt til landbrug@vordingborg.dk.

 Klagefristen løber fra den 23. august til den 20. september 2019

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra den 12. september til den 10. oktober 2019

Klagefristen løber fra den 4. september til den 2. oktober 2019

Klagefristen løber fra den 3. september til den 1. oktober 2019

Klagefristen løber fra den 27. august til den 24. september

Klagefristen løber fra den 26. august til den 23. september 2019

Klagefristen løber fra den 22. august til den 19. september 2019

Klagefristen løber fra den 20. august til den 17. september 2019

Klagefristen løber fra den 15. august til den 12. september 2019

Miljøvurdering

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest 26. juli 2019 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Planer i forslag

Høringen løber fra den 19. august til den 27. september 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber den 1. oktober 2019

Klagefristen udløber den 19. september 2019

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Høringsperioden løber fra den 11. september til og med den 9. oktober 2019.
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Høringsperioden løber fra den 6. september til og med den 4. oktober 2019
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Høringsperioden løber fra den 26. august til og med den 23. september 2019.
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Høringsperioden løber fra den 22. august til og med den 19. september 2019.
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Høringsperioden løber fra den 15. august til og med den 12. september 2019
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.