Høringer og annonceringer

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra d. 12. februar til d. 11. marts 2020

Klagefristen løber fra d. 7. februar til d. 6. marts 2020

Klagefristen løber fra d. 4. februar til d. 3. marts 2020

Klagefristen løber fra d. 31. januar til d. 28. februar 2020

Klagefristen løber fra d. 29. januar til d. 26. februar 2020

Klagefristen løber fra d. 28. januar til d. 25. februar 2020

Klagefristen løber fra d. 27. januar til d. 24. februar 2020

Klagefristen løber fra d. 23. januar til d. 20. februar 2020

Klagefristen løber fra d. 20. januar til d. 17. februar 2020

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninge

Indsigelser skal foreligge senest 24. januar 2020 kl. 23.59

Indsigelser skal foreligge senest 24. december 2019 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Idefase

Fristen for indgivelse af høringssvar er d. 27. januar 2020 kl. 23:59

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Planer i forslag

Høringen løber fra d. 23. januar til d. 20. februar 2020 

Høringen løber fra d. 9. december 2019 til d. 3. februar 2020

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber d. 18. februar 2020 kl. 23:59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Bemyndigelsen gælder fra den 1. januar 2020 til den 1. april 2020

Virksomheder

Klagefristen løber fra den 27. januar til den 24. februar 2020