Høringer og annonceringer

Nedklassificering af offentlig sti

Indsigelser skal sendes senest den 1. december 2019

Indsigelser skal sendes til Vordingborg Kommune på

trafikogpark@vordingborg.dk att.: Helle Nørgaard eller almindelig post til Vordingborg Kommune, Trafik, Park og Havne, Mønsvej 130, 4760 Vordingborg, att.: Helle Nørgaard

Landbrug

 Klagefristen løber fra den 16. oktober til den 13. november 2019

Landzonetilladelser

Klagefristen løber fra d. 14. november til den 12. december 2019

Klagefristen løber fra d. 13. november – 11. december 2019

Klagefristen løber fra d. 12. november til den 10. december 2019

Klagefristen løber fra d. 11. november til d. 9. december 2019.

Klagefristen løber fra d. 7. november 2019 til den 5. december 2019

Klagefristen løber fra d. 6. november til d. 4. december 2019

Klagefristen løber fra d. 5. november – 3. december 2019.

Klagefristen løber fra d. 1. november – 29. november 2019.

Klagefristen løber fra d. 31. oktober til d. 28. november 2019

Klagefristen løber fra d. 29. oktober – 26. november 2019

Klagefristen løber fra d. 28. oktober til d. 25. november 2019

Klagefristen løber fra d. 23. oktober til d. 27. november 2019.

Klagefristen løber fra d. 22. oktober – 18. november 2019.

Miljøvurdering

Klageperioden løber fra den 11. november til den 9. december 2019

Nedrivning

Jf. Kommuneplan kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af en høj bevaringsværdig bygning, før ansøgningen har været i offentlig høring.

Aktuelle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Indsigelser skal foreligge senest 26. juli 2019 kl. 23.59

Indsigelser skal sendes til Vordingborg kommune på:
tekpost@vordingborg.dk  eller som almindelig post til Vordingborg Kommune, Plan og By, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk. 

Planer

Strategiplan

Høringen løber fra den 1. november 2019 til den 5. januar 2020

Planstrategi 2019

Høringen løber fra den 23. september til den 18. november 2019

Planer i forslag

Høringen løber fra d. 12. november til d. 10. december 2019

Høringen løber fra den 20. september til den 15. november 2019

Høringssvar kan sendes til: 

tekpost@vordingborg.dk  eller Vordingborg Kommune, Afdelingen for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

 

Vedtagne planer

Klagefristen udløber d. 10. december 2019 kl. 23.59

Klagefristen udløber d. 5. december 2019 kl. 23.59

Hvor klages der til
Du klager via Klageportalen www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Vordingborg Kommune.
Når du klager, skal du betale et gebyr, som tilbagebetales såfremt du får medhold i klagen.

Vandløb og søer

Høringsperioden løber fra den 15. november til og med den 13. december 2019
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Klageperioden løber fra den 7. november til den 5. december 2019

Klageperioder løber fra den 28. oktober til og med den 25. november 2019

Høringsperioden løber til den 25. november 2019.
Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal sendes skriftligt til vandloeb@vordingborg.dk.

Klageperioder løber fra den 25. oktober til og med den 22. november 2019

Klageperioder løber fra den 23. oktober til og med den 20. november 2019

Virksomheder