Nyt Rådhus - Borgernes Hus

Nyt Rådhus - Borgernes Hus

Det nye rådhus - Borgernes Hus er under opførelse og forventes at blive overdraget til Vordingborg Kommune i første halvår 2025.

 • Det nye rådhus – Borgernes Hus samler flere borgernære funktioner under samme tag og giver mulighed for, at de kommunale faciliteter kan bruges af borgere og foreninger. Fx bliver den nye byrådssal et fleksibelt ”rum”, der kan bruges til kulturelle arrangementer, foreningsaktivitet mm.
 • Huset bliver bæredygtigt og energivenligt, så det lever op til Vordingborg Kommunes ambitioner i Vision 2030 om at være en grøn, bæredygtig og klimavenlig kommune. Det bliver bygget sammen med det eksisterende Job- og Borgerservice og bliver ét samlet hus for medarbejdere fra forskellige lokationer. Fx flytter det administrative personale, som i dag sidder i den gamle administrationsbygning i Langebæk, også ind i huset.
 • Det nye hus skal også være med til at styrke bymidten i Vordingborg og give basis for flere mennesker og mere aktivitet i centrum og Algade. Samtidig skal det skabe rammerne for en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan understøtte rekruttering, fastholdelse, samarbejde og udvikling.
 • Følg byggeriet på webcam

Vordingborg Kommune vil gøre alt, hvad vi kan for at begrænse generne fra byggepladsen mest muligt. Der vil dog i perioder forekomme støj, vibrationer og øget tung trafik til og fra byggepladsen.

Vi har stillet krav til G.V.L. Entreprise om, at:

 • Arbejdstiden på byggepladsen holdes i tidsrummet 07-17 på hverdage. Dette gælder også leverancer til byggepladsen. Weekendarbejde kan bevilliges under helt særlige forhold.
 • Særligt støjende bygge- og anlægsarbejde må kun udføres på hverdage i tidsrummet 08-16.
 • Byggepladsen, byggepladsveje samt omliggende offentlige og private veje og gader skal renholdes, i det omfang disse måtte blive forurenet af trafikken til og fra byggepladsen.
 • I forbindelse med jordhåndering skal der dagligt opryddes og renholdes ved offentlige og private gader og veje.
 • Byggepladsen skal afskærmes med byggepladshegn og trådhegn.


Bliv løbende orienteret om byggeriet

 • Vi vil løbende orientere om fremdriften og ændringer af tidsplaner mv. på rådhusbyggeriet her på hjemmesiden.
 • Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 55 36 25 70 på alle hverdage, hvis du har spørgsmål eller vil gøre os opmærksom på forhold vedrørende byggeriet.

I forbindelse med byggeriet er Valdemarsgade blevet ensrettet. Dette gælder i hele byggeperioden, som forventes af vare frem til 2. kvartal 2024.

Det betyder, at man kun kan køre ad Valdemarsgade i østlig retning fra Boulevarden mod Københavnsvej. Hvis man skal modsat retning fra Københavnsvej mod Boulevarden bliver man ledt af en omkørsel via Vævergangen og Vognmandsparken.

Trafikomlægningen har også konsekvenser for busruterne 660R og 661R, som kører gennem Valdemarsgade. Så hvis du skal med bussen i østlig retning fra Københavnsvej mod Boulevarden skal du benytte et midlertidigt stoppested på Vognmandsmarken, da busserne også kører af den omlagte rute via Vævergangen og Vognmandsmarken. Dette busstoppested erstatter midlertidigt stoppestedet ud for Vordingborg Rådhus.

Hvis du skal med bussen i vestlig retning fra Valdemarstorvet mod Københavnsvej bliver der opsat et midlertidigt stoppested 100-200 meter øst for Valdemarstorvet.

Du kan læse mere om den midlertidige ændring af busruterne på hjemmesiden www.dinoffentligetransport.dk 

Kontakt

Udviklingskonsulent

Heidi Persson
Center for Kultur, Fritid og Udvikling
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

51 53 20 93
Send en mail