Svarfrister

  • Vordingborg Kommunes generelle retningslinjer for svarfrister er besluttet af kommunalbestyrelsen.
  • Ved alle henvendelser fra borgere skal der altid foreligge en svarskrivelse inden 10 arbejdsdage. Hvis det ikke er muligt at træffe en endelig afgørelse indenfor 10 arbejdsdage, skal der inden denne frist sendes en svarskrivelse/kvitteringsskrivelse med oplysning om, hvornår der kan forventes et svar. 
    (Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 30. august 2007).
  • Sagsbehandlingsfrister for de enkelte sagsområder kan ses ved at klikke på nedenstående links.

 

Kontakt

Stab for Politik, Jura og Administration

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Stabschef Helle Munk
55 36 27 03

Jurist Synne Felter
55 36 27 31

Jurist Martin Vestergaard
55 36 27 32

Jurist Freya Semanda
55 36 27 14

 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.