Aktindsigt

Din mulighed for indsigt i kommunens sager

 • Alle kan bede om aktindsigt
 • Enhver kan efter offentlighedsloven bede om aktindsigt i kommunens sager og dokumenter. Der er ingen krav til alder, nationalitet, bopæl eller andet.

Du kan anmode om aktindsigt på mail via borger.dk 
Du skal altid sende mail via borger.dk, hvis du skriver cpr.nr eller andet personfølsomt indhold.

Du kan også sende et brev eller ringe til vores hovednummer tlf. 55 36 36 36.
Er der ikke personfølsomme oplysninger i din anmodning, kan du sende den til vores hovedpostkasse post@vordingborg.dk.

Når du anmoder om aktindsigt, skal du:

 1. angive temaet for din anmodning, fx tilskud til briller.
 2. komme med de øvrige nødvendige oplysninger, så vi kan finde sagen eller dokumentet.

Du kan som hovedregel forlange aktindsigt i:

 • Alle dokumenter indgået til eller oprettet af os i en sag i forbindelse med kommunens virksomhed
 • Vores journaloplysninger om sagens dokumenter

Dog har du normalt ikke ret til aktindsigt i:

 • Straffesager
 • Interne dokumenter
 • Personalesager og sager om ansættelse og forfremmelse
 • Brevveksling med sagkyndig til brug i retssag eller overvejelse herom
 • Efterforskning af lovovertrædelser
 • Udførelse af kontrolopgaver
 • Oplysninger om enkeltpersoners private og herunder økonomiske forhold
 • Oplysninger om tekniske indretninger, forretningsforhold mm.

Derudover har vi tavshedspligt med hensyn til personlige oplysninger.

Vi skal normalt have behandlet din anmodning om aktindsigt inden 7 arbejdsdage fra modtagelsen. 
Dog vil der kunne gå længere tid, hvis din anmodning kræver juridiske overvejelser eller indebærer indsigt i et stort antal dokumenter. Vi vil så orientere dig om den forventede behandlingstid.

Vi udleverer dokumenterne i den form, som du ønsker, medmindre det er umuligt, meget vanskeligt eller dokumenterne er offentliggjort på vores hjemmeside.

Forinden vil vi måske have kontaktet dig for at høre nærmere om, hvilke dokumenter eller sager du er interesseret i, og hvordan du ønsker materialet tilsendt.

Du kan klage over vores afslag på aktindsigt. Du kan også klage over vores sagsbehandlingstid, hvis vi ikke har behandlet din anmodning inden 14 arbejdsdage.

Klagen sender du til os. Er vi enige i dine klagepunkter, omgør vi vores afslag eller behandler din anmodning snarest. Er vi ikke enige, så sender vi – med kopi til dig - din klage videre til rette klagemyndighed.

Vordingborg Kommune har vedtaget en gebyrpolitik om betaling for udlevering af dokumenter og oplysninger om aktindsigt efter offentlighedsloven eller miljø-oplysningsloven.

Vi kræver dog ikke noget gebyr, hvis

- det er første gang, vi udleverer dokumenter eller oplysninger til dig i den aktuelle sag, og

- vi beregner, at betalingen for din aktindsigt vil udgøre mindre end 100 kr.

Du kan læse mere om vores beregning af betaling i forbindelse med aktindsigt i den vedtagne  gebyrpolitik.

Ønsker du aktindsigt, men er i tvivl om, hvilken afdeling eller medarbejder du skal kontakte, kan du få vejledning hos Stab for Politik, Jura og Administration på tlf. 55 36 36 36 eller e-mail ledelsessekretariatet@vordingborg.dk

Du kan også læse mere om aktindsigt efter offentlighedsloven på  www.borger.dk  eller se offentlighedsloven på  www.retsinformation.dk  ved søgning på ”offentlighedsloven” i titelfeltet.

Kontakt

Stab for Politik, Jura og Administration

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Stabschef Helle Munk
55 36 27 03

Jurist Synne Felter
55 36 27 31

Jurist Martin Vestergaard
55 36 27 32

Jurist Freya Semanda
55 36 27 14

 
Har du behov for at sende en sikker mail til Vordingborg Kommune, skal den sendes via Digital Post på borger.dk.