Flexboliger

Det er muligt at søge flexboligtilladelse til alle boliger i kommunen.

Forudsætningerne for at få flexboligtilladelse er generelt:

  • Der er ikke tilknyttet landbrugspligt til ejendommen, eller erhvervelses-bopælspligten (10 år) på ejendommen er opfyldt, hvis ejendommen har landbrugspligt. 
  • Det er ejer (eller en anden med fuldmagt fra ejer), der ansøger om tilladelsen.

Endvidere skal vi gøre opmærksom på disse punkter:

  • Tilladelsen følger boligen og bortfalder ikke ved ejerskifte (dog undtaget Vordingborg By, Præstø By og Stege By. Her gives kun personlig tilladelse, der bortfalder ved ejerskifte). 
  • Der må ikke ske erhvervsmæssig udlejning af boligen.
  • Hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej eller sti, samt privat fællesvej, er du ansvarlig for, at der ryddes for sne i overensstemmelse med gældende regler.
  • Evt. lokalplaner for områderne stadig er gældende.

Den politiske beslutning kan læses i "Praksis for udstedelse af flexboligtilladelser".

Forhåndsgodkendelse til konkret adresse

  • Ønsker du en forhåndsgodkendelse til en konkret adresse, skal du sende os en e-mail med teksten ”Forhåndsgodkendelse til Flexbolig” i emnefeltet og oplyse den adresse, der ønskes undersøgt.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse via borger.dk

Ansøgning om Flexboligtilladelse

En endelig ansøgning om flexboligtilladelse skal indeholde:

  • Oplysning om ejers navn og bopælsadresse samt adressen, hvor der ønskes Flexboligtilladelse.
  • Står du endnu ikke som ejer af ejendommen, kan du vedhæfte en underskrevet købsaftale som dokumentation for, at du er kommende ejer af ejendommen.
  • Husk at skive "Ansøgning om flexboligtilladelse" emnefelt

Ansøgning om flexboligtilladelse via borger.dk